Tag: Màu Sắc Trong Website
0
Download Pixie – Bảng màu chuẩn trong website
1

Pixie là một ứng dụng đơn giản cho phép các nhà thiết kế web và đồ họa phù hợp với màu sắc. Các tính năng bao gồm tạo bóng lập trình, làm mờ chuyển động, ...

Phần mềm FREE