Download MongoDB

Deal Score0
Deal Score0
 • Tên file: MongoDB phiên bản 5.0.2
 • Bản quyền: Free
 • Phát hành: MongoDB
 • Kích thước: 274MB
 • Hệ điều hành:  Windows

Đối với các nhà quản trị website thì MongoDB dần thay thế cho SQL bởi có nhiều ưu điểm trong quản lý cơ sở dữ liệu. Nếu bạn cũng có xu hướng chuyển sang MongoDB thì hãy tìm hiểu và download MongoDB mới nhất tại Phanmemfree nhé.

MongoDB là gì?

MongoDB là một dạng phần mềm cơ sở dữ liệu sử dụng mã nguồn mở NoSQL. Nó có thể hỗ trợ trên nhiều nền tảng khác nhau và được thiết kế với mục đích hướng đến đối tượng. MongoDB hoạt động dựa vào các khái niệm Collection và Document. Đồng thời, nó có hiệu suất cao cùng với tính khả dụng tốt và dễ dàng mở rộng.

Các Collection trong MongoDB có cấu trúc cực kỳ linh hoạt. Điều này cho phép dữ liệu không cần thiết phải tuân theo bất kỳ một dạng cấu trúc nào. Vì thế, MongoDB có thể lưu trữ những dữ liệu có cấu trúc đa dạng và phức tạp. Dữ liệu trong MongoDB được lưu bằng định dạng kiểu JSON.

su dung MongoDB

Khái niệm NoSQL là gì?

 • NoSQL là 1 dạng CSDL mã nguồn mở và được viết tắt bởi: None-Relational SQL hay có nơi thường gọi là Not-Only SQL.
 • NoSQL được phát triển trên Javascript Framework với kiểu dữ liệu là JSON và dạng dữ liệu theo kiểu key và value.
 • NoSQL ra đời như là 1 mảnh vá cho những khuyết điểm và thiếu xót cũng như hạn chế của mô hình dữ liệu quan hệ RDBMS (Relational Database Management System – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ) về tốc độ, tính năng, khả năng mở rộng,…
 • Với NoSQL bạn có thể mở rộng dữ liệu mà không lo tới những việc như tạo khóa ngoại, khóa chính, kiểm tra ràng buộc .v.v …
 • NoSQL bỏ qua tính toàn vẹn của dữ liệu và transaction để đổi lấy hiệu suất nhanh và khả năng mở rộng.
 • NoSQL được sử dụng ở rất nhiều công ty, tập đoàn lớn, ví dụ như FaceBook sử dụng Cassandra do FaceBook phát triển, Google phát triển và sử dụng BigTable,..

Nguyên lý hoạt động của MongoDB là gì?

Nguyên tắc hoạt động của MongoDB là dưới một tiến trình dịch vụ ngầm và mở một cổng (mặc định là cổng 27017), để có thể tiếp nhận các yêu cầu truy vấn, thao tác; sau đó tiến hành xử lý.

Mỗi bản ghi của MongoDB (document) được gắn một trường có tên “_id” nhằm xác định tính duy nhất của bản ghi. Có thể hiểu id này như tên gọi của một bản ghi và dùng phân biệt chúng với các bản ghi khác. Đồng thời, nó còn được sử dụng cho mục đích truy vấn hoặc tìm kiếm thông tin. Trường dữ liệu “_id” được tự động đánh chỉ mục (index) để đảm bảo tốc độ truy vấn đạt hiệu suất tối ưu.

Mỗi truy vấn dữ liệu đều được ghi đệm lên bộ nhớ RAM nên các truy vấn sau đó sẽ diễn ra nhanh hơn. Bởi nó không cần đọc dữ liệu từ ổ cứng.

Khi thực hiện thêm, xóa hay sửa bản ghi thì MongoDB đều mất 60s để ghi các dữ liệu được thay đổi từ RAM xuống ổ cứng. Điều này nhằm mục đích đảm bảo hiệu suất mặc định của chương trình.

Một số câu lệnh cơ bản trên MongoDB

CSDL MySQL MongoDB
Tạo csdl CREATE DATABASE test; use test;
Tạo bảng CREATE TABLE students (ten_cot – kieu_du_lieu); db.createCollection(‘students’);
Tạo bản ghi INSERT INTO studetns (‘name’, ‘gender’) VALUES(‘thanh’, ‘male’); db.students.insert({ name:’thanh’, gender: ‘male’});
Cập nhật UPDATE students SET name = ‘thanh update’ WHERE id = 1; db.students.update({ _id: 1 },{$set:{ name: ‘thanh update’ }});
Xóa bản ghi DELETE FROM students Where id = 1; db.students.remove({ _id: 1});
Tìm kiếm all SELECT * FROM students; db.students.find({});
Tìm kiếm SELECT * FROM students WHERE name = ‘thanh’; db.students.find({ name: ‘thanh’ });

Download MongoDB

Link Download

Nhấp vào nút Download

Phần mềm FREE