Hàm trừ trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Phép trừ là một trong 4 phép toán cơ bản mà ai cũng có thể học được từ cấp tiểu học, trong bài viết này PhanMemFree sẽ hướng dẫn các bạn cách trừ trong Excel, cùng xem logic của phép trừ có giống với thông thường không và áp dụng cho những đối tượng nào nhé:

Công thức thực hiện phép trừ trong Excel

Đầu tiên, mặc định không có hàm cho phép trừ trong Excel. Để biểu diễn phép trừ, ta dùng dấu trừ (-).

Công thức cho phép trừ ở đây đơn giản là:

=Số thứ nhất – Số thứ hai

Hoặc:

=Số thứ nhất – Số thứ hai – Số thứ ba -…- Số thứ n

Trừ nhiều ô trong Excel

Để trừ nhiều ô trong Excel, bạn có thể làm theo các tùy chọn bên dưới:

Phương pháp 1: Sử dụng Dấu trừ

Chỉ cần đặt một dấu trừ giữa các số.

nhu la:

=A1-A2-A3-A4-A5-A6

Phương pháp 2: Sử dụng SUM

Có, chúng tôi sẽ sử dụng SUM như sau:

=A1-SUM(A2:A6)

Công thức trên có thể được biểu thị bằng A1- (A2 + A3 + A4 + A5 + A6) Điều này sẽ chỉ thay đổi thứ tự tính toán.

Trừ phần trăm trong Excel

Nếu bạn muốn trừ phần trăm Để xóa như bình thường:

=100%-80%

Hoặc bạn có thể nhập dựa trên các ô có giá trị phần trăm:

= A1-A2

Nếu bạn muốn xóa một số Để (tính phần trăm của một số), hãy sử dụng công thức sau:

Ví dụ: = 100 * (1-80%)

Xóa ngày và giờ trong Excel

Cách dễ nhất để trừ ngày là sử dụng liên kết ô và đặt kết quả vào ô thứ ba.

Ví dụ: Trong ô A1, nhập 1/1/2018.

Nhập 3/3/2018 vào ô A2.

Nhập vào ô A3. = A2-A1 Kết quả được trả về ở dạng số. bầu trời = 60 ngày.

Bạn cũng có thể nhập trực tiếp phép toán và kết quả vào cùng một ô với sự trợ giúp của các hàm. ngày một trong hai giá trị ngày tháng

=DATE(2018,3,2)-DATE(2018,1,1)

=DATEVALUE("3/2/2018")-DATEVALUE("1/1/2018")

Tương tự, có 2 phép trừ cho thời gian, đầu tiên bạn chia 3 ô gồm số trừ, số trừ và hiệu.

Thứ hai, sử dụng chức năng giá trị thời gian Băng hình:

= TIMEVALUE (“12:30 CH”) – TIMEVALUE (“12:00 CH”)

Thật dễ dàng đúng không? Chúng ta sẽ “nâng cấp” phần tiếp theo bằng bài viết: Các hàm thời gian trong Excel, cộng trừ, tính thời gian trong Excel

Hãy chờ câu trả lời ở bài viết tiếp theo của PhanMemFree.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE