Hàm Sum trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Trong bài viết này, PhanMemFree hướng dẫn bạn cách tính tổng trong Excel bằng tính năng AutoSum và cách tạo công thức Sum để tính tổng một cột, hàng hoặc dải ô đã chọn. Tổng trang tính và giúp bạn tìm hiểu thêm về lý do tại sao hàm Sum không hoạt động.

Hàm Sum trong Excel

Hàm SUM trong Excel là hàm tính tổng của một cột hoặc hàng tùy theo cách sử dụng của người dùng. Hàm Sum là một trong những hàm cơ bản nhất trong Excel, người dùng khi tiếp xúc với hàm này sẽ hiểu ngay hàm SUM. Hàm Sum rất cơ bản, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để thành thạo hàm này.

Nếu bạn muốn hợp nhất một số ô càng nhanh càng tốt. Chỉ cần chọn những ô đó và nhìn vào thanh trạng thái ở góc dưới cùng bên phải của cửa sổ Excel:
Hàm tính tổng trong Excel
Nếu bạn muốn một công thức bền hơn Bạn nên sử dụng hàm Sum, hàm này rất đơn giản và dễ hiểu nên dù bạn là người mới bắt đầu học Excel thì các ví dụ sau cũng rất dễ hiểu:

Làm thế nào để tính tổng trong Excel bằng cách sử dụng số học đơn giản?

Nếu bạn muốn tính tổng của nhiều ô Ô Nhanh Bạn có thể sử dụng Microsoft Excel như một máy tính mini. Chỉ cần sử dụng dấu (+), giống như bất kỳ phép toán thông thường nào, chẳng hạn như:

= 1 + 2 + 3

hoặc

= A1 + C1 + D1
Hàm tính tổng trong Excel
Tuy nhiên, nếu bạn muốn kết hợp hàng chục hoặc hàng trăm Thêm các ô riêng lẻ không phải là một ý kiến ​​hay. trong trường hợp đó Bạn có thể sử dụng hàm Sum trong Excel được thiết kế đặc biệt để tính tổng một số tiền cụ thể.

Cách sử dụng hàm Sum trong Excel

Excel SUM là một hàm toán học được sử dụng để tính tổng. Cú pháp của hàm Sum như sau:

Tổng (chữ số đầu tiên, [số thứ 2] , …)
Đối số đầu tiên là bắt buộc. Các đối số khác là tùy chọn. Bạn có thể sử dụng hàm Sum với tối đa 225 số trong một công thức.

Trong công thức tính tổng của Excel, mỗi đối số có thể là một giá trị số dương hoặc âm. Một hàng hoặc tập hợp các ô, chẳng hạn như:

= SUM (A1: A100)

= SUM (A1, A2, A5)

= SUM (1,5, -2)

Hàm SUM trong Excel là một tùy chọn đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thêm các giá trị nằm trong các phạm vi khác nhau. hoặc tổng các giá trị số Tham chiếu ô hoặc phạm vi, chẳng hạn như:
= SUM (A2: A4, A8: A9)

= SUM (A2: A6, A9, 10)

Tham khảo hình bên dưới:
Hàm tính tổng trong Excel
Trong các trang tính thực tế, hàm SUM thường được sử dụng với các công thức lớn hơn. và được coi là một phần của một phép tính phức tạp hơn.

Ví dụ: bạn có thể kết hợp hàm SUM với các đối số của nó. value_if_true của hàm IF để thêm giá trị trong các cột B, C và D nếu tất cả các ô trong cùng một hàng chứa cả ô trống và ô giá trị:

= IF (AND ($ B2 <“”, $ C2 <> ””, $ D2 <> ””), SUM ($ B2: $ D2), “không có giá trị”)
Hàm tính tổng trong Excel

Cách sử dụng AutoSum trong Excel:

Nếu bạn muốn tính tổng một dải số hoặc tổng của nhiều hàng và cột liền kề, bạn có thể sử dụng công thức SUM do Microsoft Excel thiết kế.

Bạn chỉ cần chọn một ô bên cạnh các số cần tính tổng, nhấn AutoSum trên tab Home, phần Edit, sau đó chọn Enter để tự động chèn công thức SUM vào ô:
Hàm tính tổng trong Excel
Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình, tính năng AutoSum của Excel không chỉ nhập công thức Tổng mà còn chọn phạm vi ô mà bạn muốn. Bạn có thể sử dụng phạm vi theo cách thủ công bằng cách kéo con trỏ qua ô để tổng hợp và nhấn Enter.

Mẹo: Một cách nhanh hơn để sử dụng AutoSum trong Excel là sử dụng phím tắt Alt + = Bạn chỉ cần giữ phím Alt, nhấn phím Dấu bằng, sau đó nhấn Enter để hoàn tất việc chèn công thức Tính tổng.

Ngoài việc kết hợp Bạn cũng có thể sử dụng AutoSum để tự động nhập các hàm AVERAGE, COUNT, MAX hoặc MIN.

Làm thế nào để kết hợp các cột trong Excel?

Để tính tổng các số trong một cột cụ thể Bạn có thể sử dụng chức năng SUM thông thường hoặc tính năng AutoSum.
Ví dụ: để tính tổng các giá trị trong cột B từ B2 đến B8, bạn nhập công thức SUM như sau:

= SUM (B2: B8)

Hàm tính tổng trong Excel

Làm thế nào để tính tổng tất cả các cột với một số hàng không xác định?

Nếu cột bạn muốn kết hợp có số hàng thay đổi (nghĩa là có thể thêm các ô mới và có thể xóa các giá trị hiện có), bạn có thể kết hợp tất cả các cột bằng cách thêm một cột tham chiếu. Không chỉ định giới hạn trên và giới hạn dưới, chẳng hạn như:

= SUM (B: B)

Lưu ý quan trọng: Bạn không nên nhập công thức tính tổng cột trong cùng một cột mà bạn muốn tính tổng. Bởi vì điều này tạo ra một tham chiếu ô tròn (tức là một tổng đệ quy vô hạn) để công thức Sum trả về 0.
Hàm tính tổng trong Excel

Kết hợp từng cột, bỏ qua hàng tiêu đề hoặc một vài hàng đầu tiên.

Thông thường, hàm SUM trong Excel có xu hướng bao gồm các cột và bỏ qua hàng tiêu đề như trong ảnh chụp màn hình ở trên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hàng tiêu đề cũng được bao gồm trong tổng số hoặc ngoài hàng tiêu đề. Bạn muốn loại bỏ một vài hàng đầu tiên chứa các giá trị số không liên quan đến giá trị bạn muốn thêm. Khác với hàng tiêu đề, trong đó Microsoft Excel không chấp nhận các công thức SUM kết hợp có giới hạn trên và dưới rõ ràng, chẳng hạn như công thức = SUM (B2: B), vẫn hoạt động với Google Trang tính. Sum Bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:

1. Tính tổng tất cả các cột và sau đó xóa các ô bạn không muốn kết hợp. (như trong ví dụ này Bạn phải tách các ô từ B1 đến B3).
= SUM (B: B) -SUM (B1: B3)
Hàm tính tổng trong Excel

Kích thước bảng tính bị giới hạn. Do đó, bạn có thể chỉ định giới hạn trên của công thức SUM dựa trên số hàng tối đa trong phiên bản Excel mà bạn sử dụng.
Ví dụ: để tính tổng cột B không có hàng tiêu đề (không bao gồm ô B1), bạn có thể sử dụng công thức sau:

Trong Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 và Excel 2016:

= SUM (B2: B1048576)

Trong Excel 2003 trở xuống:

= SUM (B2: B655366)

Làm thế nào để kết hợp các hàng trong Excel?

tương tự như nối các cột Bạn có thể kết hợp các hàng trong Excel bằng cách sử dụng hàm SUM hoặc AutoSum để chèn công thức tính toán.

Ví dụ: để tính tổng các giá trị trong các ô từ B2 đến D2, chúng tôi sử dụng công thức sau:

= SUM (B2: D2)
Hàm tính tổng trong Excel

Làm thế nào để kết hợp nhiều hàng trong Excel?

Tổng các giá trị trong mỗi hàng Chúng tôi chỉ kéo công thức SUM xuống, nhưng nhiều khi chúng tôi phải tính tổng các hàng với ký tự $, ví dụ:
= SUM ($ B2: $ D2)
Hàm tính tổng trong Excel
Để kết hợp các giá trị trong một phạm vi có nhiều hàng Chúng tôi chỉ xác định phạm vi mà công thức Sum sẽ được sử dụng, ví dụ:

= SUM (B2: D6) – Tổng các giá trị từ hàng 2 đến hàng 6.

= SUM (B2: D3, B5: D6) – Tổng các giá trị trong các hàng 2, 3, 5 và 6.

Cách tìm tổng số hàng

Để nối toàn bộ các hàng với số lượng cột không xác định Chúng tôi cần chỉ định tất cả các tham chiếu hàng cho công thức tổng của Excel, ví dụ:

= $sum (2: 2)

Cần lưu ý rằng bạn không nên nhập công thức. ‘Tổng hàng’ trong các ô trong cùng một hàng Điều này sẽ tạo ra một tham chiếu vòng tròn gây ra các tính toán sai lầm.
Hàm tính tổng trong Excel
Để kết hợp các hàng không có cột (số) nhất định, hãy thêm toàn bộ hàng và sau đó xóa các cột không liên quan.

Sửa lỗi khi sử dụng hàm SUM.

Nếu hàm SUM tham chiếu đến ô chứa lỗi #VALUE!, Công thức sẽ trả về lỗi #VALUE !.

Để giải quyết lỗi #VALUE !.

Để tuân theo lược đồ này, bạn có thể kết hợp hàm SUM với hàm IF và hàm ISERROR để xác định xem có lỗi trong phạm vi tham chiếu cụ thể hay không. Tập lệnh này yêu cầu một công thức mảng:

= SUM (IF (ISERROR (B2: D2), “”, B2: D2))

Ghi chú: Vì đây là một công thức mảng, bạn phải nhập nó bằng cách nhấn phím CTRL + SHIFT + ENTER. Excel sẽ tự động đặt các công thức trong dấu ngoặc đơn {}Nếu bạn cố gắng nhập các công thức này tự động, Excel sẽ hiển thị các công thức dưới dạng văn bản.

Ngoài ra, các hàm trên cũng có thể dùng để sửa lỗi #VALUE !, # N / A, #NULL, # p / 0! Và các lỗi hàm SUM khác.

Bạn vừa học hàm SUM trong excel, thao tác của nó vô cùng đơn giản. Ngoài ra, hãy học thêm các hàm tính tổng của một điều kiện cho trước, chẳng hạn như hàm SUMIF trong Excel để thực hiện các phép tính trên bảng tính, các bài toán này kết hợp nhiều điều kiện mới cho kết quả như ý muốn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE