Hàm DATE trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Khi tính toán ngày tháng trong Excel, DATE là hàm cơ bản nhất. Như bạn có thể biết, Excel không lưu trữ ngày và tháng dưới dạng định dạng ngày tháng, nhưng Microsoft Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng một chuỗi số. đó là nguyên nhân chính của sự nhầm lẫn

Cú pháp hàm DATE

Những gì hàm DATE làm là trả về kết quả số cho một ngày cụ thể. Nó có công thức sau:

DATE(year, month, day)

Year – chỉ năm. Excel diễn giải đối số năm theo hệ thống ngày được thiết lập trên máy tính của bạn. Theo mặc định, Microsoft Excel cho Windows sử dụng hệ thống 1900. Trong hệ thống ngày tháng này:

  • Nếu năm trong khoảng 1900 và 9999, chính giá trị đó được sử dụng trong năm. Ví dụ: = DATE (2015, 12, 31) trả về ngày 31 tháng 12 năm 2015.
  • Nếu năm trong khoảng giữa 0 và 1899, Excel tính năm bằng cách cộng thêm số được chỉ định vào năm 1900. Ví dụ: = DATE (100, 12, 31) trả về ngày 31 tháng 12 năm 2000 (1900 + 100).
  • Nếu năm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 9999, hàm DATE sẽ trả về #NUM! lỗi.

Mẹo. Để tránh nhầm lẫn, luôn luôn ghi bốn chữ số của năm. Ví dụ: nếu bạn nhập “01” hoặc “1” vào đối số năm, hàm DATE sẽ trả về kết quả năm 1901.

Month – một số nguyên đại diện cho tháng trong năm, từ 1 (January) đến 12 (December).

  • Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ cộng số đó vào tháng 1 của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, 15, 5) trả về kết quả ngày 1 tháng 3 năm 2016 (ngày 5 tháng 1 năm 2015 cộng với 15 tháng).
  • Nếu tháng nhỏ hơn 1 (số không hoặc giá trị âm), Excel trừ đi số tháng đó và trừ thêm 1, kể từ tháng đầu tiên của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, -5, 1) trả lại ngày 1 tháng 7 năm 2014 (ngày 1 tháng 1 năm 2015 trừ đi 6 tháng).

Day – một số nguyên tương ứng với ngày trong tháng, từ 1 đến 31.

Ví dụ về hàm DATE

Hãy bắt đầu với điều dễ dàng nhất.

Đây là cách sử dụng rõ ràng nhất của hàm DATE trong Excel:

= DATE (2015, 5, 20) – trả về kết quả ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Thay vì chỉ định các giá trị đại diện cho năm, tháng và ngày trực tiếp trong một công thức, bạn có thể nhận được một số hoặc tất cả các đối số như là kết quả của các hàmkhác:

=DATE(YEAR(TODAY()), 1, 1) – cho kết quả ngày đầu tiên của năm hiện tại.

=DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY(), 1)– cho kết quả ngày đầu tiên của tháng hiện tại trong năm hiện tại.

Hàm ngày tháng trong Excel

Ví dụ 2. Hàm DATE trả về một ngày dựa trên một giá trị trong một ô khác.

Hàm DATE có thể được sử dụng để tính số ngày để lấy năm, tháng và ngày từ các ô khác, chẳng hạn như:

= DATE (A2, A3, A4) – trả về kết quả ngày, tháng , năm từ ô A2, A3 và A4.

Hàm ngày tháng trong Excel

Ví dụ 3. Hàm DATE chuyển đổi một chuỗi văn bản thành ngày tháng.

Ngày được lưu trữ ở định dạng không được Microsoft Excel nhận dạng, chẳng hạn như DDMMYYYY. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng DATE với các hàm khác. Để chuyển đổi một ngày được lưu trữ dưới dạng chuỗi văn bản thành một ngày:

= DATE (RIGHT (A2,4), MID (A2,3,2), LEFT (A2,2))

Hàm ngày tháng trong Excel

Ví dụ 4. Cộng và trừ ngày tháng trong Excel.

Như đã đề cập trước đó, Microsoft Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng một chuỗi số và thực hiện các phép toán trên các số trong công thức và phép tính. Đây là lý do tại sao khi bạn muốn thêm hoặc bớt một ngày trong một ngày. Trước tiên, bạn phải sử dụng hàm DATE để chuyển đổi ngày thành số sê-ri, ví dụ:

Thêm ngày vào một ngày:

= DATE (2015, 5, 20) + 15

Công thức cộng thêm 15 ngày cho ngày 20 tháng 5 năm 2015 và trả về kết quả ngày 4 tháng 6 năm 2015.

Trừ ngày kể từ ngày:

= DATE (2015, 5, 20) – 15

Kết quả của công thức trên là ngày 5 tháng 5 năm 2015, tức là ngày 20 tháng 5 năm 2015 trừ đi 15 ngày.

Để trừ một ngày từ ngày hôm nay:

= TODAY () – NGÀY (2015,5,20)

Công thức tính số ngày nằm giữa ngày hiện tại và một ngày khác mà bạn chỉ định.

Hàm ngày tháng trong Excel

Nếu bạn cộng hoặc trừ hai ngày được lưu trữ trong 2 ô, công thức là = A1 + B1 hoặc A1-B1.

Xem thêm: Định dạng ngày tháng trong Excel

Sử dụng hàm DATE trong định dạng có điều kiện

Nếu bạn không chỉ muốn tính toán mà còn đánh dấu ngày tháng trong bảng tính Excel, hãy tạo quy tắc định dạng có điều kiện dựa trên hàm DATE.

Giả sử bạn có danh sách các ngày trong cột A và bạn muốn sơn các ngày trước ngày 1 tháng 5 năm 2015 bằng màu cam và các ngày sau ngày 31 tháng 5 năm 2015 là màu xanh lục.

Công thức DATE bạn muốn là như sau:

Màu cam: = $A2 <NGÀY (2015, 5, 1) – tô màu ngày trước 1 tháng 5 năm 2015

Màu xanh lá cây: = $A2> NGÀY (2015, 5, 31) – tô màu các ngày lớn hơn 31 tháng 5 năm 2015.

Hàm ngày tháng trong Excel

Nếu bạn muốn sử dụng tốt Excel trong công việc Bạn không chỉ cần thành thạo các hàm mà còn phải sử dụng thành thạo các công cụ của Excel. Bảng tổng hợp định dạng có điều kiện …Tất cả những kiến ​​thức này bạn có thể học trong các khóa học Excel từ cơ bản đến nâng cao. Thích hợp cho nhân viên văn phòng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE