Cách tính tổng trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Trong bài viết này, blog PhanMemFree hướng dẫn bạn cách kết hợp các cột trong Excel 2010-2013, 2016. Có 5 cách kết hợp cột: Kết hợp các ô đã chọn trong thanh trạng thái sử dụng AutoSum để cộng tất cả hoặc chỉ những ô đã chọn, dung hàm Sum hoặc chuyển đổi dữ liệu thành Table cho dễ tính toán.

Cách tính tổng trong Excel

Có một cách rất nhanh Chỉ cần nhấp vào các ký tự cần tính Tổng số. Sau đó, nhìn vào thanh trạng thái Excel để xem tổng các ô đã chọn.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

Phương pháp này rất nhanh và phương pháp này không cho phép sao chép hoặc hiển thị số dưới dạng kỹ thuật số.

Cách sử dụng AutoSum để tính tổng trong Excel:

Nếu bạn muốn kết hợp các cột trong Excel và lưu trữ kết quả trong một bảng. Bạn có thể sử dụng chức năng AutoSum. Nó sẽ tự động thêm số và hiển thị chúng trong các ô bạn chọn.

1. Khi không có dải dữ liệu Bấm vào ô trống đầu tiên bên dưới cột Tổng số.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

2. Đến tab Home -> Editing group và nhấp vào nút AutoSum.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

3. Bạn sẽ thấy Excel tự động thêm hàm SUM và chọn vùng dữ liệu với các con số của bạn

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

4. Chỉ cần nhấn Enter để xem tổng số.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

Phương pháp này nhanh chóng và cho phép bạn lấy tổng và lưu trữ chúng trong một bảng.

Nhập thủ công hàm SUM để tính toán các cột trong Excel.

Bạn cũng có thể nhập hàm SUM theo cách thủ công, tại sao bạn cần hàm này? Chỉ bao gồm các ô nhất định trong một cột hoặc chọn một dải dữ liệu thay vì chọn các ô theo cách thủ công.

1. Bấm vào một ô trong bảng mà bạn muốn xem tổng các ô đã chọn.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

2. Nhập công thức tính tổng trong Excel: = sum( những ô được chọn).

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

3. Bây giờ chọn phạm vi dữ liệu với tổng số và nhấn Enter.

Lời khuyên: Bạn có thể nhập địa chỉ vùng dữ liệu theo cách thủ công như = sum(B1: B2000). Điều này hữu ích khi bạn tính toán với phạm vi lớn.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

Bạn sẽ thấy một cột tổng số. Tổng số sẽ xuất hiện trong ô đã chọn.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

Tùy chọn này hữu ích nếu bạn có các cột lớn để kết hợp trong Excel và không muốn đánh dấu một dải dữ liệu. Tuy nhiên, bạn vẫn cần nhập hàm theo cách thủ công. Cũng lưu ý rằng hàm SUM có thể xử lý các giá trị hàng ẩn và lọc chúng. Nếu bạn muốn tóm tắt các ô có thể nhìn thấy, vui lòng tiếp tục đọc.

Sử dụng Subtotal trong Excel để tính tổng các ô được lọc

Chức năng này rất tốt để tóm tắt các ô có thể nhìn thấy.

1. Đầu tiên, hãy lọc bảng của bạn. Nhấp vào bất kỳ ô nào trong dữ liệu để chuyển đến tab Data và nhấp vào biểu tượng Filter.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

2. Bạn sẽ thấy một mũi tên xuất hiện trong tiêu đề cột. Nhấp vào mũi tên bên cạnh tiêu đề để thu hẹp lựa chọn.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

3. Bỏ chọn Select All và chỉ chọn (các) giá trị để lọc. Nhấp OK để xem kết quả.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

4. Chọn vùng dữ liệu và nhấp AutoSum tại tab Home.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

Chỉ bao gồm các ô đã lọc trong một cột

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

Chuyển đổi dữ liệu của bạn sang bảng Excel để lấy tổng số cột.

Nếu bạn muốn kết hợp các cột thường xuyên Bạn có thể chuyển đổi bảng tính sang bảng Excel. dễ dàng hơn của bạn

1. Nhấn Ctrl + T Định dạng vùng dữ liệu dưới dạng bảng Excel.

2. Bạn sẽ thấy tab Design xuất hiện. Chọn Total Row trong tab này.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

3. Một hàng mới sẽ được thêm vào cuối bảng. để đảm bảo tổng số Chọn các số trong hàng mới và nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh nó. Chọn bao gồm từ danh sách. Sử dụng tùy chọn này để dễ dàng hiển thị tổng số cho mỗi cột. Bạn có thể xem hàm Sum và nhiều hàm khác như Average, Min và Max.

Làm thế nào để tính tổng trong Excel?

Chức năng này chỉ thêm các ô hiển thị (đã lọc).

Nếu bạn muốn sử dụng tốt Excel trong công việc Bạn không chỉ cần thành thạo các hàm mà còn phải sử dụng thành thạo các công cụ của Excel. Bảng tổng hợp định dạng có điều kiện …tất cả kiến ​​thức này Bạn có thể học trong các khóa học Excel từ cơ bản đến chuyên nghiệp. Thích hợp cho nhân viên văn phòng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE