Tag: lưu trữ đám mây
0
OneDrive
0

Một ổ đĩa: cho máy tính Nhà xuất bản: Microsoft Kích thước: 7.7 MB OneDrive là một môi trường lưu trữ cực kỳ an toàn cho dữ liệu của bạn với công nghệ ...

0
iCloud
0

icloud: cho Windows 10 Sẵn có: Apple Kích thước: 67.29 MB iCloud là ứng dụng lưu trữ, bảo mật và chia sẻ trên đám mây dành cho thiết bị iOS, hiện có ...

Phần mềm FREE