Biểu Mẫu
0
Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
0

Ví dụ về biên bản nghiệm thu số lượng đã hoàn thành: Năm 2021 phát hành: biên dịch Kích thước: 85KB Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành là ...

0
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh
0

Ví dụ về báo cáo quyết toán hợp đồng bằng tiếng Anh: Bác sĩ Đã thoát: st Kích thước: 234KB Mẫu Báo cáo Quyết toán Hợp đồng bằng tiếng Anh được sử dụng ...

6
Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư
0

Mẫu phiếu thu thập thông tin nhân khẩu học: Năm 2021 Sẵn có: sưu tầm Kích thước: 94KB Biểu mẫu thu thập dữ liệu dân số mẫu, còn được gọi là điều tra ...

0
Đơn xin chuyển công tác
0

Yêu cầu di dời: Mùa 3 Xuất bản: Bộ Giáo dục và Đào tạo Kích thước: 57,7 KB Yêu cầu chuyển địa điểm dành cho những cá nhân muốn thay đổi nơi làm việc vì ...

0
Mẫu giấy vay tiền
0

Đơn Yêu cầu Khoản vay: Năm 2021 phát hành: biên dịch Kích thước: 77KB Giấy đề nghị vay vốn là văn bản thỏa thuận giữa cá nhân / người cho vay và người ...

1
Đơn đặt hàng
0

Đặt hàng: (đơn đặt hàng) phát hành: biên dịch Kích thước: 32KB Phiếu mua hàng là biểu mẫu được sử dụng khi một doanh nghiệp, cá nhân muốn mua một mặt ...

0
Đơn xin học hè
0

Đơn đăng ký học kỳ hè: Năm 2021 Sẵn có: sưu tầm Kích thước: 69KB Mẫu Đơn Đăng Ký Học Hè là một mẫu đơn được lập để ghi danh vào Trường Hè cho học sinh ...

0
Mẫu hồ sơ năng lực công ty
0

Mẫu hồ sơ công ty: đồ ăn Sẵn có: sưu tầm Kích thước: 587KB Mẫu hồ sơ công ty là một trong những mẫu đơn phổ biến nhất trong các công ty và doanh nghiệp ...

0
Mẫu biên bản họp phụ huynh
0

Biên bản mẫu của cuộc họp phụ huynh: Năm 2021 Sẵn có: sưu tầm Kích thước: 68KB Biên bản họp phụ huynh được sử dụng trong các cuộc họp phụ huynh ở ...

0
Hợp đồng lao động
0

Hợp đồng lao động: Năm 2021 Sẵn có: sưu tầm Kích thước: 25KB Hợp đồng lao động là một văn bản pháp lý. văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động ...

0
Mẫu giấy mời 2019
0

Các mẫu thư mời năm 2019: Tệp ZIP Sẵn có: sưu tầm Kích thước: 100KB các mẫu lời mời cho năm 2019, chẳng hạn như lời mời họp lời mời tham dự cuộc họp ...

0
Mẫu báo cáo kết quả công việc
0

Ví dụ về báo cáo công việc: Năm 2021 phóng thích: kích thước: Các mẫu báo cáo kết quả hoạt động được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và tổ ...

0
Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị
0

Ví dụ về biên bản giao máy móc thiết bị: Tệp DOC Sẵn có: sưu tầm Kích thước: 95KB Mẫu biên bản giao nhận máy móc, thiết bị là mẫu biên bản giao nhận ...

0
Giấy mời họp phụ huynh đầu năm
0

Thông báo họp phụ huynh đầu năm: Phiên bản tài liệu Sẵn có: sưu tầm Kích thước: 514KB Giấy mời họp phụ huynh đầu năm Một mô hình được sử dụng phổ ...

0
Mẫu giấy khám sức khỏe
0

Phiếu khám sức khỏe: xin việc Sẵn có: sưu tầm Kích thước: 234KB Mẫu giấy khám sức khỏe là bắt buộc trong tất cả các văn bản hiện nay như đơn xin việc, ...

Phần mềm FREE