Tag: báo cáo thực tập
0
Mẫu báo cáo kết quả thử việc
0

Báo cáo thử nghiệm mẫu: Năm 2021 phát hành: biên dịch Kích thước: 83KB Báo cáo thử việc là báo cáo dành cho những người vừa hết thời gian thử việc. ...

0
Giấy xác nhận thực tập
0

Chứng chỉ thực tập: Phiên bản tài liệu Sẵn có: ST Kích thước: 50KB Chứng chỉ học nghề dùng để đánh giá toàn bộ quá trình thực tập của sinh viên tại một ...

Phần mềm FREE