Tag: Xóa Thư Mục
0
Download Easy File Shredder – Xóa các file dữ liệu tận gốc
1

Easy File Shredder là một phần mềm xóa tất cả các tập tin và file dữ liệu chiếm không gian ổ cứng trên máy tính mà đảm bảo rằng không có các tập tin cá ...

0
Download JoseDelEmpty – Xóa thư mục rác
1

JoseDelEmpty là một công cụ tiện ích giúp người dùng xóa thư mục rỗng trên máy tính. Thay vì phải mò mẫm tìm từng thư mụ rỗng để xóa, thì bạn hãy thử sử ...

Phần mềm FREE