Hàm Vlookup ngược trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Vlookup là một chức năng tìm kiếm và tham khảo phổ biến và được sử dụng thường xuyên. Nhưng chức năng này có một nhược điểm, đó là hướng tìm kiếm từ trái sang phải. Vì vậy, trong trường hợp phải tham chiếu ngược lại, từ phải sang trái, chúng ta phải làm gì? Hãy cùng phanmemfree tìm hiểu 3 cách đảo ngược từ phải sang trái tham khảo trong excel qua bài viết này nhé.

Tham chiếu ngược là gì?

Tham chiếu “xuôi” là dạng tham chiếu từ phải qua trái. Đây là dạng thông thường chúng ta gặp phải.

Ví dụ, trong hình sau Chúng tôi muốn biết địa chỉ bằng mã được chọn trong ô E1:

Đảo ngược chức năng Vlookup trong Excel

Sử dụng hàm VLOOKUP chúng ta có: E3 = VLOOKUP (E1, $ A $ 2: $ B $ 9,2,0)

cột Địa chỉ Nó nằm ở phía bên phải của cột. mã số Vì vậy, việc sử dụng hàm vlookup rất dễ dàng.

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi địa chỉ Tìm mã có liên quan và vẫn giữ cấu trúc bảng A1: B9.

Đảo ngược chức năng Vlookup trong Excel

Ở đây hướng tham chiếu là từ phải sang trái. Điều này ngược lại với tham chiếu bình thường của hàm vlookup, vì vậy chúng ta có xu hướng hiểu nó là tham chiếu ngược.

Hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng tham chiếu ngược.

Tham chiếu ngược với hàm lookup

Đây là một hàm tham chiếu rất hữu ích trong excel, nhưng thường bị bỏ qua. Chức năng tìm kiếm cho phép chúng tôi tạo nhiều tài liệu tham khảo và hiệu quả.

Làm như thế nào:

  • Xét từng giá trị trong vùng B2:B9 với giá trị tại ô E1. Trong phép so sánh B2:B9=E1, ta có các kết quả TRUE/FALSE. Đem số 1 chia cho biểu thức trên, ta có TRUE=1 và FALSE=#DIV/0. Khi đó các kết quả lỗi chia cho 0 sẽ không được tính, chỉ còn lại giá trị đúng là 1
  • Tìm kiếm giá trị 1 (hoặc số bất kỳ lớn hơn 0) trong kết quả của phép so sánh 1/(B2:B9=E1)
  • Với kết quả đúng thu được, trả về giá trị tương ứng ở vùng A2:A9

Hàm được viết như sau:

Đảo ngược chức năng Vlookup trong Excel

Hàm LOOKUP không chỉ định hướng tham chiếu và có hai cách để viết nó. Vì vậy, có sự linh hoạt trong việc tham khảo.

chú ý: Trong công thức trên Chú ý chia 1 cho các biểu thức so sánh. Điều này là do hàm LOOKUP yêu cầu sắp xếp bảng dữ liệu. Vì vậy, trong trường hợp chúng ta không muốn sắp xếp nhưng vẫn có thể tham khảo. Ta chuyển kết quả sang dạng Value để tìm 1 số, giá trị còn lại là 1 lỗi (ví dụ: lỗi chia cho 0), khi đó hàm luôn lấy giá trị hiện có mà không bị lỗi.

Đọc thêm về chức năng tìm kiếm:

Ví dụ về hàm và công thức LOOKUP trong Excel 2016 2013 2010 2007 2003

Tham chiếu ngược với hàm VLOOKUP.

Vlookup? Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Chúng ta có thể dùng hàm VLOOKUP để tham chiếu từ phải qua trái. Để làm được điều này, chúng ta sẽ kết hợp hàm VLOOKUP với hàm CHOOSE như sau:

Đảo ngược chức năng Vlookup trong Excel

Thực chất của việc làm này không phải là thay đổi nguyên lý hoạt động của hàm Vlookup mà là dùng hàm CHOOSE để “xoay” hướng của bảng dữ liệu. Nó trở về cột chứa giá trị tra cứu ở vị trí đầu tiên.

Ta có tham số Table Array trong hàm VLOOKUP là:

CHOOSE({1,2},$B$2:$B$9,$A$2:$A$9)

Khi đó:

  • Cột thứ 1 là vùng B2:B9
  • Cột thứ 2 là vùng A2:A9

Do đó, hàm select sẽ tạo một bảng dữ liệu mới với hai cột, cột đầu tiên là cột địa chỉ. Cột thứ hai là cột mã.

Chúng tôi sử dụng hàm VLOOKUP để tham chiếu đến một Địa chỉ, dẫn đến mã tương ứng.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng hàm CHOOSE trong Excel.

Tham chiếu ngược với hàm INDEX + MATCH

Chỉ mục và khớp là hai hàm tham chiếu được kết hợp để tạo thành một phương pháp tham chiếu ma trận. là phần giao nhau giữa các hàng và cột do đó không phụ thuộc vào hướng tham chiếu

Hãy xem cách chúng tôi áp dụng Đối sánh chỉ mục trong trường hợp này:

Đảo ngược chức năng Vlookup trong Excel

trong chức năng đối sánh Chúng ta sẽ tìm kiếm vị trí của giá trị trong ô E1 trong phạm vi B2: B9, kết quả là vị trí số dòng.

Kết hợp trong hàm Index, ta có vùng A2: A9, là cột để tìm kết quả.

giao nhau giữa các hàng Cột (được tìm kiếm bởi hàm đối sánh) và cột (được chỉ định trong tham số đầu tiên của hàm chỉ mục) là vị trí của kết quả tìm kiếm.

Vì vậy, tham chiếu ngược không khó như chúng ta nghĩ, phải không? Bạn có biết các chức năng khác? Điều đó giúp ích cho việc giới thiệu trở lại hay không? Hãy chia sẻ với Học phanmemfree ngay nhé.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE