Quản lý nhân sự bẳng Excel

Deal Score0
Deal Score0

Trong công việc quản lý nhân sự phải quản lý rất nhiều thông tin. cả hợp đồng quá trình làm việc đánh giá hiệu suất Thủ tục tăng lương, thôi việc… Trong khi danh sách nhân sự cần thiết, ban lãnh đạo không chỉ có một người, mà là nhiều nhân viên, kể cả những người đã, đang và sắp làm việc tại công ty. Làm cách nào để cung cấp báo cáo chi tiết cho nhân viên tại bất kỳ thời điểm nào? Sau đây Học phanmemfree sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo báo cáo nhân sự trên excel một cách chi tiết.

Lưu ý khi thực hiện các bút toán nhân sự

cung cấp dịch vụ cho ban quản lý Chúng tôi cần một danh sách những người có thể quản lý nó. Nhưng cấu trúc và sắp xếp danh sách này như thế nào để dễ quản lý trên excel thì không có quy tắc nào cả. nhưng từ kinh nghiệm làm việc Có một số điểm chung:

nhu la:

Quản lý nguồn nhân lực trong Excel

Hình 1: Bảng theo dõi tiến độ công việc – Ví dụ

trong bảng trên Mỗi lần xuất hiện được ghi lại trên một dòng mới. Thông tin này liên quan đến tất cả các ngày có liên quan. Nếu thay đổi thông tin mới của nhân viên cùng loại thì sẽ thay đổi trong phần tuyển dụng (cột 14) để biết thông tin nào mới nhất, đã qua sử dụng, thông tin nào cũ chỉ là quá trình làm việc. (Không đánh dấu x)

Nếu các ô đã hợp nhất được sử dụng trong dòng tiêu đề Dòng tiêu đề phụ (dòng 5) phải được tạo trên dòng này. Không sử dụng các ô đã hợp nhất để đảm bảo rằng các ô đã hợp nhất không được sử dụng trong nguyên tắc tiêu đề và nội dung dữ liệu.

Tất cả dữ liệu nằm trong cùng 1 sheet, 1 bảng giúp cho việc tổng hợp và trích xuất dữ liệu dễ dàng hơn rất nhiều.

Thông thường, ngoài việc theo dõi quá trình làm việc của nhân viên. Chúng tôi cũng có một lịch trình theo dõi. Thông tin về hợp đồng lao động của mỗi nhân viên:

Quản lý nguồn nhân lực trong Excel

Hình 2: Bảng theo dõi nhân viên hợp đồng – Ví dụ

Cách tạo mẫu báo cáo nhân sự chi tiết

Có rất nhiều thông tin liên quan đến nhân sự. Vậy làm thế nào để vừa hiển thị hết nội dung mà vẫn giữ được vẻ đẹp của bản báo cáo?

Một báo cáo tốt là một báo cáo chứng nhận cả hai điều trên. Vì nếu nội dung đủ mà không đẹp thì sẽ chẳng ai muốn xem, muốn đọc, muốn phân tích bài báo cáo của bạn.

Dưới đây là một số mẹo về cách tổ chức báo cáo chi tiết nhân sự của bạn:

Quản lý nguồn nhân lực trong Excel

Hình 3: Cấu trúc Báo cáo Nhân sự Chi tiết

Cấu trúc gồm 3 phần:

Tạo danh sách nhân viên được chọn trong báo cáo chi tiết nhân sự.

Hạng mục được chọn sẽ nằm ở ô B3, tại đây chúng ta có thể nhấn vào nút xổ xuống để chọn 1 nhân viên trong danh sách.

Quản lý nguồn nhân lực trong Excel

Lấy thông tin nhân viên dựa trên tên nhân viên được chọn bởi hàm VLOOKUP.

Để có thể tìm kiếm thông tin liên quan đến tên của nhân viên đã chọn. Chúng tôi sẽ sử dụng hàm Vlookup để thực hiện việc này:

Trong ô D5 (Tìm số lượng hợp đồng của nhân viên đã chọn), viết hàm sau:

= VLOOKUP ($ B $ 3, Bang_DSNV, DSNV! $ H $ 5,0)

Bên trong:

Ngoài ra, chúng ta có thể tránh lỗi khi ô B3 trống (tên nhân viên không được chọn trong ô B3) bằng cách kết hợp hàm IF để chống lại trường hợp này trước khi sử dụng hàm Vlookup.

= IF ($ B $ 3 = ””, ”,” VLOOKUP ($ B $ 3, Bang_DSNV, DSNV! $ H $ 5,0))

Xem thêm:

Hàm Vlookup trong Excel, hướng dẫn chi tiết và ví dụ cụ thể.

các hàm vlookup trong Excel và các ứng dụng nâng cao phổ biến

Nhận dữ liệu lịch sử làm việc của nhân viên theo kỳ báo cáo.

Đây là sự kết hợp của điều kiện thời gian để lọc thông tin trong bảng theo dõi lịch sử của nhân viên. Các kỹ thuật lọc có thể được sử dụng là. bộ lọc nâng cao trong Excel

Làm như thế nào:

Quản lý nguồn nhân lực trong Excel

Quản lý nguồn nhân lực trong Excel

Kết hợp với VBA, chúng tôi có thể tạo báo cáo tự động áp dụng các bộ lọc nâng cao để tạo ra kết quả nhất quán mỗi khi nhân viên được đổi tên trong ô B3.

Từ các bước trên Chúng ta có thể thấy rằng việc tạo các báo cáo chi tiết không khó như chúng ta làm trên Excel, vấn đề chính là chúng ta không biết cách thực hiện. khi chúng ta biết làm thế nào Chúng tôi có thể áp dụng nó để tự động tạo các báo cáo mong muốn trong Excel. Chúc bạn may mắn áp dụng những kiến ​​thức trên vào công việc của mình!

Bạn cũng có thể tham gia các khóa học miễn phí của Học trên Excel trong Quản lý Nhân sự. Các khóa học này sẽ giúp bạn tiếp thu kiến ​​thức một cách hệ thống, đầy đủ và dễ hiểu. kể từ đó Mang kiến ​​thức đã học vào công việc dễ dàng hơn rất nhiều.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE