Tìm hiểu về hàm làm tròn trong Excel và nguyên tắc

Deal Score0
Deal Score0

Làm tròn số trong Excel là để giúp các con số trông ngắn hơn. Mặc dù được làm tròn như vậy, các số sẽ kém chính xác hơn các số ban đầu. Nhưng trong nhiều tình huống, yêu cầu công việc hoặc học tập được yêu cầu phải được làm tròn. Tùy thuộc vào tình huống, bạn có thể cần làm tròn số thập phân hoặc số nguyên,… Trong bài viết này,PhanMemFREE sẽ chia sẻ cho bạn cách làm tròn số trong Excel và làm tròn quy tắc từ các ví dụ cụ thể, để bạn có thể áp dụng cách tốt nhất.

Nhóm hàm ROUND và nguyên tắc làm tròn từ số 0

Có 3 hàm ROUND giúp làm tròn số: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN.

Cấu trúc của các hàm này đều giống nhau, lần lượt là:

=ROUND(number,num_digits)

=ROUNDUP(number,num_digits)

=ROUNDDOWN(number,num_digits)

Trong đó:

  • number: Số được làm tròn
  • num_digits: Làm tròn tới vị trí thứ mấy tính từ dấu ngăn cách phần thập phân. Nếu num_digits là số dương thì làm tròn sang bên phải dấu ngăn cách phần thập phân, ngược lại nếu là số âm thì làm tròn sang bên trái

Nhóm hàm ROUND làm tròn theo nguyên tắc làm tròn từ số 0, tức là làm tròn về 2 phía tính từ vị trí dấu ngăn cách phần thập phân (số 0)

Chúng ta có thể nhìn trên sơ đồ như sau:

Hàm làm tròn trong Excel

Trong đó:

  • Hàm ROUND làm tròn dựa theo nguyên tắc phần làm tròn <5 thì làm tròn xuống, phần làm tròn >=5 thì làm tròn lên
  • Hàm ROUNDUP chỉ làm tròn lên. Với số >0 thì làm tròn tới số lớn hơn, với số <0 thì làm tròn tới số nhỏ hơn (đi xa khỏi 0)
  • Hàm ROUNDDOWN chỉ làm tròn xuống. Với số >0 thì làm tròn tới số nhỏ hơn, với số <0 thì làm tròn tới số lớn hơn (tiến về 0)

Chúng ta có thể xem một vài ví dụ về làm tròn của các hàm này như sau:

Hàm làm tròn trong Excel

Làm tròn tới số nguyên là số chẵn, lẻ với hàm EVEN và ODD

Một kiểu làm tròn nữa mà bạn có thể gặp đó là làm tròn tới 1 số chẵn hoặc 1 số lẻ. Để sử dụng phương pháp làm tròn này chúng ta có:

a. Hàm EVEN

Hàm này giúp làm tròn tới 1 số nguyên là số chẵn.

Cấu trúc hàm EVEN

=EVEN(Number)

b. Hàm ODD

Hàm này giúp làm tròn tới 1 số nguyên là số lẻ.

Cấu trúc hàm ODD

=ODD(Number)

Hai hàm này đều làm tròn theo nguyên tắc cách xa số 0 (giống nguyên tắc hàm ROUNDUP). Đối tượng của 2 hàm này chỉ có 1 tham số Number, và kết quả làm tròn luôn là số nguyên, không có phần thập phân.

Trong ví dụ sau chúng ta sẽ xem cách làm tròn của 2 hàm này:

Hàm làm tròn trong Excel

Làm tròn theo bội sốvới hàm CEILING và FLOOR

Có 2 hàm dùng để làm tròn theo bội số, trong đó:

a. Hàm CEILING

Hàm này giúp làm tròn lên đến bội số gần nhất của đối tượng significance

Hàm CEILING làm tròn theo nguyên tắc cách xa khỏi số 0

Cấu trúc:

=CEILING(number, significance)

b. Hàm FLOOR

Hàm này giúp làm tròn xuống đến bội số gần nhất của đối tượng significance

Hàm FLOOR làm tròn theo nguyên tắc gần tới số 0

Cấu trúc:

=FLOOR(number, significance)

Như vậy, PhanMemFREE đã giới thiệu đến các bạn các hàm làm tròn số và các nguyên tắc khi làm tròn số. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho công việc của các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE