Hàm MONTH trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Trong bảng dữ liệu Excel, bạn chỉ muốn lấy giá trị tháng trong cột ngày tháng năm để phục vụ cho công việc tính toán của mình nhưng lại không biết cách thực hiện. Đừng lo, hàm MONTH trong excel sẽ hỗ trợ cho bạn hàm tách tháng đó, hàm chuyển đổi một số seri thành một tháng. Hãy tham khảo baì viết dưới đây đễ biết cách dùng hàm MONTH nhé!

Cấu trúc hàm MONTH

Cấu trúc hàm MONTH:

=MONTH(serial_number)

  • Hàm TODAY() sẽ trả về ngày-tháng-năm hiện tại
  • Hàm MONTH(TODAY()) sẽ lấy ra giá trị số tháng trong kết quả của hàm TODAY()

Trong đó serial_number là một giá trị thời gian.

Ví dụ:

Muốn biết tháng hiện tại là tháng mấy, chúng ta dùng hàm:

=MONTH(TODAY())

Ứng dụng hàm MONTH trong lập báo cáo theo tháng

Để hiểu rõ hơn tác dụng của hàm MONTH, chúng ta hãy tham khảo ví dụ dưới đây:

Hàm MONTH trong Excel

Trong bảng A1:C10, chúng ta có dữ liệu chỉ có các cột Ngày, Sản phẩm và Số tiền. Trong khi đó yêu cầu tính số tiền bán được trong tháng 6. Vậy làm thế nào để xác định sản phẩm nào bán được trong tháng 6?

Cách 1: Dùng cột phụ xác định số tháng bằng hàm MONTH và kết hợp hàm SUMIF

Hàm MONTH trong Excel

Tại cột D, chúng ta sẽ dùng hàm MONTH để xét số tháng trong dữ liệu Ngày ở cột A, bắt đầu từ ô A2

  • D2=MONTH(A2)
  • Từ D2 chúng ta filldown công thức xuống D10

Dựa vào kết quả ở cột D, chúng ta sử dụng hàm SUMIF để tính như sau:

=SUMIF(D2:D10,G2,C2:C10)

Hàm MONTH trong Excel

Trong đó:

  • D2:D10 là vùng chứa giá trị các tháng, chính là nơi để xét giá trị nào thỏa mãn điều kiện
  • G2 là giá trị tháng được chọn làm điều kiện để tính
  • C2:C10 là vùng chứa kết quả cần tính (số tiền)

Hàm SUMIF cho ra kết quả là 168.

Khi sử dụng hàm SUMIF, chúng ta không thể tính trực tiếp bằng cách so sánh giá trị ở ô G2 với vùng A2:A10 bởi vì bản chất dữ liệu là khác nhau. Muốn so sánh giá trị số tháng, chúng ta phải gọi ra được giá trị Tháng trong chuỗi Ngày/tháng/năm.

Cách 2: Sử dụng hàm SUMPRODUCT kết hợp hàm MONTH

Có 1 cách làm khác không cần sử dụng cột phụ (cột D), đó là sử dụng hàm SUMPRODUCT. Cách làm như sau:

=SUMPRODUCT((MONTH(A2:A10)=G2)*C2:C10)

Hàm MONTH trong Excel

Trong đó:

  • Hàm MONTH(A2:A10) tạo ra 1 mảng là giá trị số tháng của mỗi ô trong vùng A2:A10, điều này giống với việc tạo cột phụ xét tháng
  • Với các giá trị số tháng thỏa mãn điều kiện bằng ô G2, sẽ lấy tương ứng theo giá trị ở cột C theo dòng.

Lưu ý: Chỉ làm được cách này khi sử dụng hàm SUMPRODUCT.

Bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MONTH trong Excel, nhờ đó bạn có thể dễ dàng tách giá trị tháng trong bảng tính. Chúc các bạn thực hiện thành công!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE