Tính bình quân gia quyền trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Công thức tính bình quân gia quyền trong kế toán được sử dụng rất nhiều hiện nay. Nếu bạn nào có sử dụng excel thì các bạn cần phải nắm công thức để có thể viết cho mình những công thức tự chạy. Còn bạn nào sử dụng phần mềm thì đã có phần mềm lo cho các bạn. Bài viết sau đây PhanMemFREE sẽ hướng dẫn tính bình quân gia quyền trong excel mới nhất.

Phương pháp tình bình quân gia quyền

Phương pháp bình quân áp dụng trong trường hợp những mặt hàng có đơn giá có sự thay đổi. Phương pháp này gồm 2 cách tính:

 • Bình quân sau mỗi lần nhập: Sau mỗi lần nhập hàng, đơn giá lại được tính trung bình để lần xuất sau đó tính theo đơn giá mới.
 • Bình quân cả kỳ: Đơn giá sẽ không tính ngay cho từng lần nhập-xuất mà phải đợi đến cuối kỳ, sẽ tính 1 đơn giá bình quân. Đơn giá đó sẽ áp dụng chung cho các lần xuất hàng trong kỳ.

Quy tắc tính:

Bình quân sau mỗi lần nhập

Ví dụ tính đến lần nhập thứ A3:

Tính bình quân trong Excel

Công thức tổng quát:

Tính bình quân trong Excel

Bình quân cả kỳ

Tính bình quân trong Excel

Ứng dụng cách lập công thức bình quân trong Excel

Công thức tính bình quân sau mỗi lần nhập trong Excel

Ví dụ chúng ta có bảng tính như sau:

Tính bình quân trong Excel

Ví dụ lần nhập thứ 2, ta có:

 • Đơn giá bình quân lần nhập 2 = (1.600.000 + 720.000) / (50 + 20) = 33.142,85714
 • Đơn giá bình quân lần nhập 3 = (1.600.000 + 720.000 + 3.000.000) / (50 + 20 + 100) = 31.294,11765

Vậy thay bằng cách dùng tham chiếu tọa độ trên Excel ta có:

 • Đơn giá bình quân lần nhập 2 = (E3+E4)/(D3+D4) = SUM(E3:E4)/SUM(C3:C4)
 • Đơn giá bình quân lần nhập 3 = (E3+E4+E5)/(D3+D4+D5) = SUM(E3:E5)/SUM(C3:C5)

Tổng quát lại ta có:

F3=SUM($E$3:E3)/SUM($C$3:C3)

Cố định điểm bắt đầu là các điểm E3, C3 vì luôn không thay đổi trong các công thức.

Filldown công thức từ F3 tới F8 để thu được kết quả:

Tính bình quân trong Excel

Chú ý: trong công thức này, các bạn có thể không thấy phần số lẻ trong kết quả ĐG. bình quân. Nhưng thực tế là có. Nếu không muốn có số lẻ, các bạn có thể kết hợp thêm các hàm làm tròn trong Excel như hàm ROUND.

Trường hợp xen lẫn nhiều mặt hàng khi tính bình quân

Chúng ta phải dùng hàm SUMIF thay vì dùng hàm SUM, vì có liên quan tới điều kiện mã hàng.

Cách làm như sau:

Tính bình quân trong Excel

Tính theo điều kiện là Tên hàng trong cột A. Do đó với mỗi mặt hàng khác nhau sẽ có đơn giá khác nhau, nhưng đều đảm bảo đều là đơn giá trung bình sau mỗi lần nhập.

Trong đó:

 • SUMIF($A$3:A3,A3,$E$3:E3) là tổng thành tiền của mặt hàng tại ô A3
 • SUMIF($A$3:A3,A3,$C$3:C3) là tổng sốố lượng của mặt hàng tại ô A3

Trường hợp áp dụng đơn giá bình quân khi xuất hàng

Tính bình quân trong Excel

Công thức tính như sau:

G4=IF(C4<>””,SUMIFS($F$3:F3,$A$3:A3,A4,$B$3:B3,”<>”)/SUMIFS($D$3:D3,$A$3:A3,A4,$B$3:B3,”<>”),””)

Trong đó:

 • IF(C4<>”” : Nếu C4 khác rỗng thì sẽ tính đơn giá xuất
 • SUMIFS($F$3:F3,$A$3:A3,A4,$B$3:B3,”<>”) là tổng thành tiền Nhập và Tồn đầu của mặt hàng đang xét ở ô A4, tính đến trước thời điểm xuất (các vùng range đều chỉ xét tới A3). Cố định điểm đầu là dòng 3, còn điểm cuối không cố định và tăng dần khi xét những lần xuất tiếp theo.
 • SUMIFS($D$3:D3,$A$3:A3,A4,$B$3:B3,”<>”) là tổng sốố lượng Nhập và Tồn đầu của mặt hàng đang xét ở ô A4

Như vậy tại những vị trí có Xuất hàng, đơn giá sẽ được tính bình quân đến trước thời điểm thực hiện việc xuất đó, và chỉ tính theo phần Nhập, Tồn đầu kỳ.

Kết quả 2 lần xuất có đơn giá khác nhau.

Đơn giá bình quân cả kỳ

Tính bình quân trong Excel

Có thể thấy đơn giá bình quân cả kỳ có kết quả giống nhau ở cả 2 lần xuất hàng, và cũng khác so với đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập.

Cách tính của phương pháp này như sau:

G4=IF(C4<>””,SUMIFS($F$3:$F$11,$A$3:$A$11,A4,$B$3:$B$11,”<>”)/SUMIFS($D$3:$D$11,$A$3:$A$11,A4,$B$3:$B$11,”<>”),””)

Trong đó:

 • IF(C4<>”” : Nếu C4 khác rỗng thì sẽ tính đơn giá xuất (chỉ tính khi xuất, không tính khi nhập)
 • SUMIFS($F$3:$F$11,$A$3:$A$11,A4,$B$3:$B$11,”<>”) :công thức tính thành tiền này khác với bình quân sau mỗi lần nhập ở chỗ vùng tham chiếu không phải chỉ cố định 1 điểm đầu rồi tăng dần, mà cố định sẵn cho cả kỳ từ dòng 3 đến dòng 11.
 • SUMIFS($D$3:$D$11,$A$3:$A$11,A4,$B$3:$B$11,”<>”) : tương tự với công thức tính thành tiền, phần tính số lượng cũng tham chiếu cố định từ dòng 3 tới dòng 11.

Hi vọng bài viết trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ cách tính bình quân gia quyền trong excel. Chúc các bạn thực hiện thành công!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE