Tính thâm niên làm việc bằng Excel

Deal Score0
Deal Score0

Bài viết này, PhanMemFREE sẽ hướng dẫn đến các bạn cách tính thời gian làm việc giữa hai thời điểm cụ thể theo ngày tháng năm. Mời các bạn tham khảo bài viết nhé!

Yêu cầu tính thâm niên làm việc theo cụ thể ngày tháng năm

Ví dụ trong 1 đơn vị có thông tin như sau:

Tính thâm niên trong Excel

Tương ứng với mỗi nhân viên đều có Ngày vào làm cụ thể. Tính tới ngày 31/12/2018 (ngày làm mốc) thì mỗi người đã có thâm niên là bao nhiêu năm, tháng, ngày?

Nguyên tắc tính khoảng thời gian thâm niên

Để tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm, chúng ta áp dụng theo các nguyên tắc sau:

  • Hàm sử dụng: DATEDIF
  • Hệ số quy đổi: 1 năm = 12 tháng
  • Thời điểm xét thâm niên: Ngày làm mốc (trong ô B2) luôn lấy ngày cuối tháng hoặc ngày cuối năm.

Khi xét với ngày cuối tháng hoặc ngày cuối năm làm mốc, chúng ta đã có thể đơn giản hóa logic tính toán rất nhiều cho đơn vị Ngày. Và thực tế công việc tính thâm niên làm việc cũng thường xét trên các thời điểm đó chứ không phải là 1 ngày bất kỳ.

Công thức tính thâm niên làm việc theo số năm

Áp dụng hàm DATEDIF để tính số năm giữa 2 khoảng thời gian:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Trong đó:

  • Ngày bắt đầu: tính từ ô B4
  • Ngày kết thúc: tại ô B2
  • Lưu ý trường hợp ngày vào làm sau ngày xét làm mốc sẽ ra kết quả lỗi cho hàm DATEDIF (Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc).

Dùng hàm IF để biện luận trước cho trường hợp này. Nếu Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc thì trả về kết quả = 0

Công thức như sau:

C4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”y”))

Tính thâm niên trong Excel

Công thức tính thâm niên làm việc theo số tháng

Áp dụng hàm DATEDIF để tính số tháng giữa 2 khoảng thời gian:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Trong đó:

  • Ngày bắt đầu: tính từ ô B4
  • Ngày kết thúc: tại ô B2

Các trường hợp cần lưu ý:

  • Biện luận bằng hàm IF cho trường hợp Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc thì trả về kết quả là 0
  • Kết quả hàm DATEDIF trả về tổng số tháng. Để tính ra số tháng còn lại trong năm thì sẽ trừ đi Số năm * 12 (số năm đã tính ở trên được quy đổi về tháng)

Công thức như sau:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”m”)-C4*12)

Tính thâm niên trong Excel

Hoặc để đơn giản hơn, các bạn có thể sử dụng công thức DATEDIF với tham số cuối là “ym” để tính số tháng còn lại khi đã biết số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “ym”)

Áp dụng vào cách tính cụ thể ta có:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”ym”))

Tính thâm niên trong Excel

Kết quả của 2 cách viết là như nhau. Cách viết “ym” ngắn hơn và logic đơn giản hơn.

Công thức tính thâm niên làm việc theo số ngày

Sử dụng hàm DAY để tách phần số ngày này.

Lưu ý biện luận thêm trường hợp Ngày vào làm > Ngày mốc thì phải trả về kết quả là 0 ngày.

Công thức cụ thể là:

E4=IF(B4>B2,0,DAY(B4))

Tính thâm niên trong Excel

Hi vọng qua bài viết trên các bạn sẽ tính thời gian làm việc giữa hai thời điểm cụ thể theo ngày tháng năm một cách nhanh chóng, chúc các bạn thực hiện thành công!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE