Hàm SORT trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Để có thể tránh những sai sót trong tổ chức dữ liệu chúng ta cần quản lý dữ liêu được tốt hơn, cách tốt nhất chúng ta cần phải biết cách sắp xếp và lọc dữ liệu theo một trình tự nhất định. Trong bài viết này, PhanMemFREE sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel.

Cấu trúc của hàm SORT (Sort Function)

Cấu trúc của hàm:

=SORT(array,[sort_index],[sort_order],[by_col])

Trong đó:

  • array: là mảng dữ liệu cần sắp xếp (có thể gồm nhiều dòng, nhiều cột nhưng phải liên tục)
  • sort_index: tiêu chuẩn sắp xếp theo cột hay dòng thứ mấy trong mảng dữ liệu (nhập số cụ thể, không bắt buộc). Mặc định là cột/dòng đầu tiên
  • sort_order: thứ tự sắp xếp theo tăng dần hay giảm dần. Không bắt buộc, mặc định là tăng dần.
  • by_col: sắp xếp theo cột hay theo dòng. Không bắt buộc, mặc định là theo cột.

Như vậy hàm SORT cho phép sắp xếp dữ liệu theo cột hoặc theo dòng tùy theo người dùng quy định. Điều này giúp hàm SORT rất linh hoạt theo các yêu cầu sắp xếp dữ liệu.

Cách sử dụng hàm SORT

Hàm Sort kết hợp với hàm Filter

Array có thể là một vùng dữ liệu hoặc kết quả của 1 công thức cho ra kết quả dạng mảng. Do đó hàm SORT rất thích hợp để kết hợp với hàm FILTER: trích lọc dữ liệu đồng thời sắp xếp luôn dữ liệu đó.

Ví dụ như sau:

Hàm SORT trong Excel

Chúng ta sẽ viết hàm SORT lồng bên ngoài hàm FILTER, dùng nội dung hàm Filter vào vị trí tham số array. Kết quả thu được là dữ liệu vừa lọc, vừa tự động sắp xếp trong báo cáo chi tiết.

Hàm Sort kết hợp với hàm UNIQUE

Ta có ví dụ sau:

Hàm SORT trong Excel

Khi muốn lọc danh sách các mặt hàng không trùng, chúng ta có thể sử dụng hàm UNIQUE. Tuy nhiên có thêm 1 yêu cầu là danh sách các mặt hàng được lọc ra phải tự động sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A đến Z. Khi đó chúng ta sử dụng hàm SORT bên ngoài hàm UNIQUE.

Sắp xếp theo điều kiện trong hàm Sort

Sắp xếp dữ liệu theo điều kiện nhất định, nói cách khác chính là phải sử dụng các tham số còn lại trong hàm SORT, không phải chỉ viết đơn giản là chỉ có array, còn các giá trị còn lại thì để mặc định.

Trong ví dụ dùng hàm SORT kết hợp với hàm FILTER, nếu như yêu cầu sắp xếp là “Sắp xếp kết quả báo cáo chi tiết theo số lượngGiảm dần” thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào?

  • sort_index: theo cột Số lượng, là cột thứ 3 từ trái sang (nhập số 3)
  • sort_order: thứ tự sắp xếp là giảm dần (nhập số -1). Nếu thứ tự tăng dần (mặc định) thì là số 1.

Khi đó hàm sort được viết như sau:

=SORT(FILTER(B3:D14,(B3:B14>=G2)*(B3:B14<=G3)*(A3:A14=G4),””),3,-1)

Hàm SORT trong Excel

Như vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu về hàm Sort trong excel rồi, hy vọng bài viết sẽ có ích cho các bạn, chúc các bạn thành công.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE