Lỗi vẽ biểu đồ dạng đường thẳng trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng Excel thì chắc hẳn bạn sẽ cần vẽ các loại biểu đồ khác nhau. Trong số đó, biểu đồ đường là loại biểu đồ dễ vẽ nhất và cũng thường xuyên được sử dụng các loại báo cáo nhất. Nhưng nếu xảy ra chạy về 0 thì phải khắc phục như thế nào? Mời các bạn cùng PhanMemFREE tìm hiểu ở bài viết này nhé!

Cách vẽ biểu đồ dạng đường thẳng trong Excel

Trước tiên PhanMemFREE sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ dạng đường thẳng trong Excel.

Đề bài

Từ bảng dữ liệu gốc A2:C14, thiết lập dữ liệu sao cho khi chọn tháng tại ô G1 thì dữ liệu thực tế sẽ chỉ hiển thị từ tháng 1 đến tháng được chọn.

Lỗi vẽ biểu đồ dạng đường thẳng trong Excel

Vẽ biểu đồ dựa trên bảng dữ liệu E2:G14

Cách làm

Từ bảng A2:C14 để ra được bảng E2:G14 thì thực hiện qua các bước sau:

  • Bước 1: Tạo danh sách chọn theo tháng tại ô G1: Sử dụng công cụ Data Validation / List để tạo danh sách chọn theo tháng. Source sẽ là danh sách tháng, vùng A3:A14

Lỗi vẽ biểu đồ dạng đường thẳng trong Excel

  • Bước 2: Tại cột E dùng công thức để lấy các tháng <= tháng được chọn tại G1

E3=IF(A3<=$G$1,A3,””)

  • Bước 3: Tại cột F dùng công thức để lấy giá trị thực tế ở cột C tương ứng theo các tháng lấy được ở cột E

F3=IF(A3<=$G$1,C3,””)

Sau khi hoàn tất dữ liệu ở bảng E2:G14 thì chúng ta vẽ biểu đồ.

  • Chọn bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ (E2:G14).
  • Trong thẻ Insert chọn nhóm Chart rồi chọn biểu đồ dạng đường thẳng

Lỗi vẽ biểu đồ dạng đường thẳng trong Excel

  • Nếu không ra đúng dạng biểu đồ như trên, các bạn có thể bấm vào mục Select data và chọn như sau:

Legend Entries (series): Chọn cho cột Thực tế và Kế hoạch

Horizontal (category) Axis Labels: Chọn theo cột Tháng

Lỗi vẽ biểu đồ dạng đường thẳng trong Excel

Bạn có thể thấy trong biểu đồ này, từ các tháng 6 trở đi đường biểu diễn Thực tế chạy về 0. Vậy để khắc phục lỗi chúng ta làm như sau:

Cách khắc phục lỗi biểu đồ đường thẳng chạy về 0

Nguyên nhân của lỗi này là do kết quả của bảng dữ liệu có chứa giá trị bằng 0 hoặc bằng rỗng. Khi kiểm tra lại công thức tại cột F chúng ta thấy:

F3=IF(A3<=$G$1,C3,””)

Các kết quả không thỏa mãn sẽ trả về “” (giá trị rỗng). Do đó để khắc phục lỗi này thì chúng ta sẽ không trả về kết quả rỗng mà trả về một kết quả khác. Cụ thể ở đây, chúng ta sẽ trả về lỗi #N/A.

Cách làm:

Sửa lại công thức tại ô F3, trong đó đối tượng value_if_false sẽ thay bằng NA()

F3=IF(A3<=$G$1,C3,NA())

Hàm NA() sẽ trả về kết quả là lỗi #N/A

Kết quả sau khi thay đổi như sau:

Lỗi vẽ biểu đồ dạng đường thẳng trong Excel

Như vậy biểu đồ của chúng ta đã thay đổi, không còn bị lỗi chạy về 0 nữa.

Trên đây là bài viết hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi biểu đồ đường thẳng chạy về 0. Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục được lỗi như mong muốn và hiểu biết thêm về các thủ thuật trong excel.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE