Cách sửa các lỗi trong Excel

Deal Score-1
Deal Score-1

Trong Excel, việc sử dụng hàm, công thức gặp lỗi là việc bình thường. Vậy làm sao để biết đó là lỗi gì? Nguyên nhân và cách bẫy lỗi như thế nào? Mời các bạn cùng PhanMemFree tìm hiểu cách nhận biết loại lỗi và cách bẫy lỗi trong Excel nhé!

Cách nhận biết các loại lỗi khi viết hàm trong Excel

Sau đây là bảng tóm tắt một số lỗi thường gặp khi viết hàm trong Excel:

Nhận biết lỗi trong Excel

Cách nhận biết các loại dữ liệu trong Excel

Việc hiểu sai về dạng dữ liệu tạo ra bởi 1 hàm là nguyên nhân chính gây ra các lỗi #VALUE!, #N/A. Khi chúng ta lồng ghép các hàm, cần phải hiểu rõ hàm đó ra kết quả gì, loại dữ liệu gì, nếu không sẽ rất dễ xảy ra lỗi.

Loại dữ liệu trong Excel khá đa dạng, nhưng chỉ có 2 dạng chính là: dạng Chuỗi (Text) và dạng Số (Number)

Việc thường xuyên sử dụng hàm kiểm tra dạng dữ liệu sẽ giúp chúng ta hiểu được nguyên nhân xảy ra lỗi khi sử dụng một số hàm, ví dụ như:

Hàm VLOOKUP ra kết quả #N/A

Nhận biết lỗi trong Excel

Trong ví dụ trên: hàm Right trả về kết quả là dạng Text. Trong khi vùng tham chiếu A2:B8 cột A chứa dữ liệu dạng Number. Do đó kết quả trả về là lỗi #N/A

Khi kết hợp hàm Right trong hàm Value thì kết quả trả về là dạng Number nên tham chiếu được tới bảng A2:B8 nên có thể lấy kết quả đúng.

Sử dụng các hàm bẫy lỗi, nhận dạng lỗi

Ngoài việc hiểu đúng về dạng dữ liệu, bạn còn có thể sử dụng các hàm bẫy lỗi, nhận dạng lỗi.  Excel có hỗ trợ một số hàm như:

a. Hàm nhận dạng lỗi:

Gồm các hàm:

  • Hàm ISNA(value) giúp nhận dạng lỗi #N/A (trường hợp hàm không tìm được kết quả)
  • Hàm ISREF(value) giúp nhận dạng lỗi #REF (trường hợp tham chiếu sai, tham chiếu không tồn tại)
  • Hàm ISERR(value) phát hiện hầu hết các lỗi trừ lỗi #N/A (nhưng không nói cụ thể là lỗi gì, chỉ báo có lỗi hay không)
  • Hàm ISERROR(value) phát hiện tất cả các lỗi có thể xảy ra (nhưng không nói cụ thể là lỗi gì, chỉ báo có lỗi hay không)

b. Hàm bẫy lỗi

Gồm các hàm:

  • Hàm IFNA(value, value_if_na): dành riêng cho việc bẫy lỗi #N/A. Xét giá trị có xảy ra lỗi #N/A hay không. Nếu có thì trả về nội dung gì tại value_if_na
  • Hàm IFERROR(value, value_if_error): bẫy tất cả các loại lỗi (nhưng không cụ thể là lỗi gì). Nếu có lỗi thì trả về nội dung tại value_is_error

Bài viết trên của PhanMemFREE đã hướng dẫn các bạn cách nhận biết loại lỗi và cách bẫy lỗi trong Excel. Hi vọng với bài viết hữu ích trên sẽ giúp các bạn hiểu biết thêm về các thủ thuật trong Excel.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE