Hướng dẫn cách dùng hàm ISNA trong Excel thông qua các ví dụ

Deal Score0
Deal Score0

Khi sử dụng Excel đôi khi chúng ta bắt gặp lỗi #N/A. Vậy lỗi này là gì? nguyên nhân gây ra lỗi #N/A và cách khắc phục lỗi #N/A như thế nào? Trong bài viết này các bạn hãy cùng PhanMemFREE tìm hiểu cách dùng hàm ISNA trong Excel để khắc phục lỗi #N/A nhé.

Cú phàm hàm ISNA

Gồm 2 phần:

 • IS là chức năng kiểm tra, trả về kết quả đúng/sai (tương đương với câu hỏi Có phải là)
 • NA chính là lỗi #N/A

Cú pháp:

=ISNA(value)

= ISNA(Giá trị)

Tham số bên trong hàm ISNA là Value, tức là 1 giá trị. Giá trị này có thể là kết quả của 1 công thức, 1 hàm.

Chỉ có 2 kết quả trả về khi sử dụng hàm ISNA đó là:

 • TRUE: nếu giá trị cần kiểm tra có kết quả đúng là lỗi #N/A
 • FALSE: nếu giá trị cần kiểm tra không phải lỗi #N/A

Cách sử dụng hàm ISNA

Hàm ISNA thường được sử dụng kết hợp với hàm vlookup. Đó là bởi vì khi sử dụng hàm vlookup thì việc không tìm thấy giá trị tìm kiếm trong vùng tìm kiếm thường xuyên diễn ra. Và kết quả của hàm vlookup đó là: “#N/A”.

Khi đó ta sử dụng hàm ISNA kết hợp với hàm IF kết hợp với kết quả thu được của hàm VLookup để loại bỏ những ô nào chứa giá trị #N/A.

Nhận biết lỗi #N/A của hàm VLOOKUP

Xét ví dụ sau:

Hướng dẫn cách dùng hàm ISNA trong Excel thông qua các ví dụ

Ở ví dụ trên, để xác định đơn giá các sản phẩm, chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP:

 • Giá trị tìm kiếm: Mã hàng tại cột B, bắt đầu từ ô B2
 • Vùng tham chiếu: Bảng đơn giá G3:H5
 • Cột kết quả: cột thứ 2
 • Phương thức tìm kiếm: chính xác theo mã hàng, sử dụng số 0

=VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0)

Tuy nhiên kết quả chỉ đúng với những mã hàng có tên trong bảng đơn giá. Còn những hàng không có tên sẽ xuất hiện lỗi #N/A.

Vì vậy chúng ta có thể sử dụng hàm ISNA để nhận biết lỗi này, kết hợp hàm IF để thay đổi kết quả hiển thị, ví dụ là hiển thị dòng chữ “Không có mã hàng”.

Hướng dẫn cách dùng hàm ISNA trong Excel thông qua các ví dụ

=IF(ISNA(VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0)),”Không có mã hàng”,VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0))

Câu lệnh trên có ý nghĩa:

 • Xét lỗi #N/A của hàm VLOOKUP: ISNA(VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0))
 • Nếu có lỗi, sẽ trả về đoạn text “Không có mã hàng”
 • Nếu không có lỗi, trả về giá trị của hàm VLOOKUP

Như vậy trong ví dụ ở hình trên, mỗi khi dùng hàm vlookup không tìm MÃ SV trong vùng tìm kiếm sẽ trả về giá trị “NO”: tasẽ kết hợp thêm cả hàm IF và ISNA để làm được việc trên.

Trên đây là cách sử dụng hàm ISNA đơn giản để bạn có thể ứng dụng khi xử lý các công việc liên quan đến bảng tính.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE