Tag: Hiển thị màn hình iPhone trên máy tính
0
LonelyScreen
0

Màn hình cô đơn: 1.2.15 Nhà xuất bản: LONELYSCREEN Technologies Inc. Kích thước: 533KB Đôi khi chúng ta cần lưu ảnh chụp màn hình thiết bị iPhone, iPad ...

Phần mềm FREE