Download Firewall App Blocker

Deal Score-1
Deal Score-1
  • Tên file: Download Firewall App Blocker phiên bản 1.7
  • Bản quyền: Free
  • Phát hành: Sordum
  • Kích thước: 1.1 MB
  • Hệ điều hành: Windows XP/Vista / 7/8 / 10

Firewall App Blocker là một ứng dụng bảo mật cho máy tính tích hợp sẵn dịch vụ Tường lửa Windows Firewall. Bên cạnh được tường lửa bảo vệ, công cụ này còn giúp quản lý tốt các kết nối mạng đối với phần mềm hay ứng dụng được cài đặt trong Laptop hay PC Windows.

huong dan dung Firewall App Blocker

Firewall App Blocker là gì?

Trong Windows, bạn có thể sử dụng Windows Firewall để chặn hoặc bỏ chặn một số ứng dụng nhất định, nhưng nó không cung cấp giao diện dễ sử dụng cho các tính năng nâng cao của nó.

Để khắc phục vấn đề này, Firewall App Blocker làm cho quá trình này rất dễ dàng! Đơn giản chỉ cần kéo và thả ứng dụng mà bạn muốn chặn vào cửa sổ FAB, hoặc duyệt thư mực để tìm nó.

Tải Firewall App Blocker

tai Firewall App Blocker

Link Download

Nhấp vào nút Download

Phần mềm FREE