Tag: Kiểm Soát Truy Cập
0
Download DeviceLock – Quản lý các thiết bị kết nối
1

DeviceLock là một phần mềm dễ dàng kiểm soát được các hoạt động của các thiết bị có trong máy tính, nó có sự bảo mật vô cùng hiệu quả nhằm tránh sự đột ...

0
Download PortLock – Kiểm soát cổng truy cập mạng
0

Portlock là một tiện ích hệ thống lấy thông tin toàn diện về các thiết bị và trình điều khiển được cài đặt trên hệ thống Windows của bạn, sắp xếp chúng cho ...

Phần mềm FREE