Điều Khoản

Điều khoản dịch vụ

I. GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với Phanmemfree.org, nơi chia sẻ các chủ đề công nghệ, khoa học và cuộc sống. Để sử dụng đầy đủ và đảm bảo quyền lợi của mình trên Phanmemfree.org, bạn có thể phải đăng ký tài khoản. Dưới đây là các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp, bạn đang đồng ý với các điều khoản này.

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên PhanMemFREE.org, bạn chấp nhận rằng mình có nghĩa vụ phải thực hiện các điều khoản, nếu bạn là trẻ em dưới 14 tuổi, bạn đồng ý rằng cha mẹ là người phải chịu trách nhiệm cho quyền truy cập hợp pháp của bạn.
 2. Các điều khoản sử dụng sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục, và chúng sẽ có hiệu lực ngay tức thì. Do đó bạn sẽ là người chịu trách nhiệm cho các hành động của mình nếu như không hiểu rõ các điều khoản mới được cập nhật.
 3. Bạn có quyền chấm dứt sử dụng các dịch vụ của chúng tôi ở hiện tại và tương lai nếu nhận thấy chúng không phù hợp với lợi ích của bạn.

III. TÀI KHOẢN

 1. Để đảm bảo quyền lợi của mình, người dùng có thể tạo tài khoản truy cập trên Phanmemfree.org với các hình thức đăng nhập thông qua biểu mẫu đăng ký, API đăng nhập từ Facebook hoặc Google.
 2. Khi sử dụng các tài khoản của mình, bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin, và chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin mà bạn khai báo. Bạn đồng ý rằng:

2.1. Chịu trách nhiệm với mọi hoạt động diễn ra trên tài khoản khi bạn sử dụng/ chia sẻ tài khoản cho người khác.

2.2. Mọi thông tin trên tài khoản là chính xác và đúng thực tế

 1. Trường hợp bạn dưới 14 tuổi, bạn cần được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp để đăng ký tài khoản.

IV. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Mọi thông tin mà bạn chia sẻ đều được bảo vệ bởi hệ thống an ninh của chúng tôi. Tuy nhiên trong một số trường hợp thông tin bị rò rĩ bởi hacker và các phần mềm gián điệp mà không thuộc về khả năng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó.
 2. Bằng cách mua và/hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba cung cấp trên PhanMemFREE.org, bạn phải chịu trách nhiệm cho những thông tin mà mình đã khai báo và tuân theo chính sách của bên thứ ba mà không thuộc thâm quyền của chúng tôi

V. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích để thu thập dữ liệu người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm và đề xuất phù hợp cho các truy vấn của bạn. Chúng tôi sử dụng Cookie trình duyệt để thu thập sở thích người dùng và ghi nhớ mật khẩu.

Một số quảng cáo xuất hiện trên PhanMemFREE.org được phân phối bới các mạng quảng cáo mà chúng tôi hợp tác. Và những nhà phân phối quảng cáo cũng sẽ thu thập thông tin người dùng chẳng hạn như địa chỉ IP, vị trí, sở thích tìm kiếm

VI. NỘI DUNG BÊN THỨ BA VÀ LIÊN KẾT TỚI WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Khi bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba hay các liên kết đến Website ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bạn có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn và bảo mật cho mọi hành động mà bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi sai sót có thể xảy ra cho bạn.

VII. CHẤM DỨT

 1. Bạn chấp nhận rằng chúng tôi có quyền xóa bỏ tải khoản của bạn khi có lý do chính đáng rằng bạn không tuân thủ theo các điều khoản sử dụng của chủng tôi hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật có thể gây ảnh hướng đến chúng tôi.
 2. Chúng tôi có quyền chấm dứt hợp tác bất cứ lúc nào với các dịch vụ của bên thứ ba nếu nhận thấy các dịch vụ này không đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi.

VIII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, bất kỳ phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan tới Dịch vụ, và tất cả nội dung (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác…) chứa trên Dịch vụ ngoài Nội dung Người dùng (“Nội dung”) thuộc về Phanmemfree.org và bên cấp phép của Phanmemfree.org.
 2. Bạn chấp thuận và cam kết rằng không sử dụng hay sao chép bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác…) mà chưa được phép bằng văn bản.

IX. LIÊN HỆ

 1. Hãy liên lạc với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc hoặc để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ theo địa chỉ email: [email protected]mfree.org
 2. Hoặc bạn có thể điền vào biểu mẫu liên lạc tại đây:

 

Phần mềm FREE