Criteria trong Excel

Deal Score+1
Deal Score+1

Khi sử dụng nhiều hàm như COUNTIF, SUMIF, COUNTIFS, SUMIFS …, chúng ta có thể thấy thông số Criteria trong các hàm này. Vậy tiêu chí là gì? Làm thế nào để viết các tiêu chí một cách chính xác? Hãy cùng phanmemfree tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi đó ngay sau đây.

Tiêu chí là gì?

tiêu chí có nghĩa là điều kiện Các tiêu chí thường xuất hiện trong các hàm tính toán có điều kiện:

Làm thế nào để viết điều kiện chính xác

Để làm cho chức năng hoạt động theo cách bạn muốn. Bạn phải viết các điều kiện một cách chính xác. Nhưng điều này phức tạp hơn bạn tưởng, vì trong Excel, dữ liệu được chia thành 3 loại: dữ liệu số (định dạng số), dữ liệu ngày tháng (định dạng ngày giờ), dữ liệu văn bản. (chuỗi ký tự) cho mỗi kiểu dữ liệu. Cách viết điều kiện sẽ khác.

Cách viết điều kiện ở định dạng số

Tiêu chí trong Excel

Một ví dụ như sau:

Tiêu chí trong Excel

Để đếm số lần doanh số bán hàng trên 50, chúng tôi có:

Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng hàm COUNTIF như sau:

Tiêu chí trong Excel

Cả hai phương pháp viết đều đúng.

Cách viết điều kiện ở định dạng Ngày tháng

Tiêu chí trong Excel

khi viết các điều khoản liên quan đến ngày và giờ Bạn phải biết rằng Excel không cho phép viết trực tiếp theo cách thông thường.

Bạn chỉ có thể viết bằng 2 cách:

Khi bạn muốn viết điều kiện cho phần tử tháng hoặc năm trong khi vùng chứa điều kiện chỉ có dữ liệu ngày. Bạn cần tách tháng đầu tháng và cuối tháng để tính nhé.

Một ví dụ như sau:

Tiêu chí trong Excel

Để tính số lượng bán trong tháng 1 trong khi chỉ có cột ngày bán. Chúng ta cần tạo 2 giá trị: ngày đầu tiên của tháng Giêng và ngày cuối cùng của tháng Giêng.

Sau đó, sử dụng hàm SUMIFS như sau:

Tiêu chí trong Excel

= SUMIFS (C2: C8, B2: B8, ”> =” & B11, B2: B8, ”<=” & B12)

Bên trong:

Cách viết điều kiện trong Văn bản

Tiêu chí trong Excel

Khi viết một điều kiện trong Văn bản, có một thuộc tính dữ liệu Văn bản không chứa các dấu toán tử. Nhưng thay vào đó là các ký tự đại diện cho các thuộc tính bắt đầu và kết thúc với các ký tự …

Để ý thứ tự *? Trước hoặc sau ký tự điều kiện Vì điều này ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của tình trạng bệnh.

Hãy xem ví dụ sau:

Tiêu chí trong Excel

Khi muốn tính tổng các tích SGK Chúng ta có thể thấy rằng điều kiện để được tính là tên sản phẩm bắt đầu bằng nội dung của sách giáo khoa.

Do đó, khi viết một điều kiện trong hàm SUMIF, chúng ta viết “SGK *” để biểu diễn điều này.

Qua bài viết này, chúng ta có thể hiểu rõ về cách viết điều kiện trong hàm tính toán điều kiện trong Excel. Đây đều là những chức năng quan trọng và được sử dụng rất nhiều trong công việc hàng ngày.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE