Bảng tổng hợp nhập xuất tồn

Deal Score0
Deal Score0

Bảng Tóm tắt Nhập và Xuất thường được thực hiện vào cuối kỳ (Có thể là cuối tháng, cuối quý, cuối năm)

Bảng Tóm tắt Nhập và Xuất Được sử dụng để theo dõi các đối tượng tồn kho của vật liệu, công cụ, dụng cụ hoặc thành phẩm.

Cơ sở để lập bảng này là thông tin từ các bảng chi tiết nguyên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
Đối với từng đối tượng vật liệu Các dòng được ghi vào một bảng chung, tức là mỗi sổ chi tiết VL, ĐC, SP, HH được ghi vào các dòng của bảng tổng hợp nhập xuất tồn.

Mẫu bảng tổng hợp xuất nhập

Bảng Tóm tắt Nhập và Xuất

Ngay cả khi có sẵn phần mềm, kỹ năng sử dụng Excel vẫn cực kỳ quan trọng đối với người làm kế toán. Nhưng bạn đã thành thạo Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn đăng ký khóa học Excel:

Link tải về: Mẫu Bảng tổng hợp VL, DC, SP, HH

Hướng dẫn lập Bảng tổng hợp xuất nhập:

Bảng Tóm tắt Nhập và Xuất

 1. STT: Số thứ tự các loại vật tư
 2. Mã số: Lấy từ phần “Mã số vật tư” tại Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 3. Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: Ghi tên cụ thể của VL, DC, SP, HH
 4. ĐVT: Đơn vị tính của từng loại vật tư tương ứng
 5. Số lượng tồn đầu kỳ: Lấy số liệu phần số lượng “Tồn đầu kỳ” trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 6. Thành tiền tồn đầu kỳ: Lấy số liệu từ phần thành tiền “Tồn đầu kỳ” trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 7. Số lượng nhập trong kỳ: Tổng số lượng nhập trong kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 8. Thành tiền nhập trong kỳ: Tổng số tiền nhập trong kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 9. Số lượng xuất trong kỳ: Tổng số lượng xuất trong kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 10. Thành tiền xuất trong kỳ: Tổng số tiền xuất trong kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 11. Số lượng tồn cuối kỳ: Tổng số lượng tồn cuối kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 12. Thành tiền tồn cuối kỳ: Tổng số tiền tồn cuối kỳ trong Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH
 13. Dòng “Cộng”: Cộng số liệu từ các cột thành tiền: Cột 6, Cột 8, Cột 10, Cột 12

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết khác. cùng chủ đề kế toán tại Blog hocExcel.Online để cải thiện kiến ​​thức và kinh nghiệm tài khoản của bạn

———

Chúc các bạn học tốt cùng PhanMemFree!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE