Tag: quét tài liệu
0
Canon MF Toolbox
0

Hộp công cụ Canon MF: 4.9.1.1.mf18 Nhà xuất bản: Canon USA, Inc. Kích thước: 9.5 MB Canon MF Toolbox là ứng dụng hỗ trợ quét tài liệu nhanh chóng cũng ...

0
Free Scan to PDF
0

Quét sang PDF miễn phí: 8.8.2.6 Thoát: PDFSpin Kích thước: 8.6 MB Free Scan to PDF là chương trình cho phép người dùng quét trực tiếp các tài liệu, ...

0
CamScanner
0

Máy quét cam: cho android Nhà xuất bản: INTSIG Information Co., Ltd Kích thước: 65.2 MB CamScanner là một trong những ứng dụng nổi tiếng về quét tài ...

0
ScanPapyrus
0

ScanPapyrus: 21.03.0 Nhà xuất bản: Phần mềm BlackParrot Kích thước: 20,6 MB ScanPapyrus là ứng dụng cho phép bạn thu thập dữ liệu từ máy quét phẳng ...

Phần mềm FREE