Tag: thay đổi kích thước hình ảnh
0
PhotoZoom Classic
1

PhotoZoom cổ điển: 7.0.4 Nhà xuất bản: BenVista Kích thước: 7.4 MB PhotoZoom Classic cho phép bạn thay đổi kích thước ảnh để phù hợp hơn với nhu cầu ...

0
XnConvert
0

XnConvert: 1,90,0 Nhà xuất bản: Pierre E Gougelet Kích thước: 13.3 MB XnConvert là ứng dụng trên điện thoại Android cho phép người dùng nén các tập tin ...

0
Fotosizer
0

Chương trình ảnh: 3,13.0,577 Phát hành: Fotosizer Soft Kích thước: 2.9 MB Fotosizer là ứng dụng xử lý ảnh chuyên nghiệp cho phép bạn thay đổi kích ...

Phần mềm FREE