Tag: khôi phục hình ảnh cũ
0
Inpaint
0

Trong sơn: 9.1 Nhà xuất bản: TeoreX Kích thước: 8.9 MB Inpaint có các công cụ để loại bỏ các chi tiết thừa ra khỏi hình ảnh cũng như sửa chữa các lỗi ...

0
GIMP
0

Người khuyết tật: 2.10.28 Nhà xuất bản: Scott Moschella Kích thước: 214.16 MB GIMP (tên đầy đủ là GNU Image Manipulation Program) là một ứng dụng chỉnh ...

Phần mềm FREE