Tag: Loại bỏ các chi tiết thừa trên hình ảnh.
0
Inpaint
0

Trong sơn: 9.1 Nhà xuất bản: TeoreX Kích thước: 8.9 MB Inpaint có các công cụ để loại bỏ các chi tiết thừa ra khỏi hình ảnh cũng như sửa chữa các lỗi ...

Phần mềm FREE