Tag: kết nối máy tính
0
HyperTerminal Private Edition
0

Phiên bản riêng tư HyperTerminal: 7.0 Nhà xuất bản: Hilgraeve Kích thước: 3.0 MB HyperTerminal Private Edition cho phép bạn kết nối các máy tính thông ...

0
AirDroid
0

Air Droid: 3.6.9.1 Nhà xuất bản: Sand Studio Kích thước: 50.4 MB AirDroid Desktop là phần mềm kết nối thiết bị máy tính và điện thoại Android giúp bạn ...

0
Xshell
0

X Vỏ: 7.0 bản dựng 0076 Nhà xuất bản: NetSaran Computer Kích thước: 28.1 MB Xshell là ứng dụng cho phép bạn kết nối và điều khiển các máy tính khác ...

0
Bitvise SSH Client (Tunnelier)
0

Bitvise SSH Client (Đường hầm): 8,49 Phát hành: Bitvise Kích thước: 21.8 MB Bitvise SSH Client (Tunnelier) là một phần mềm có thể kết nối máy tính ...

0
Aero Admin
0

Quản trị viên hàng không: 4.1 Phát hành: AeroAdmin Kích thước: 2.0 MB Aero Admin là phần mềm điều khiển từ xa tương tự như Teamview giúp kết nối và ...

0
RealVNC
0

RealVNC: 5.2.3 Nhà xuất bản: Phần mềm RealVNC Kích thước: 6.86 MB RealVNC cho phép người dùng dễ dàng xem màn hình của máy tính khác bằng Internet. ...

0
Radmin
0

Rhino Min: 3.5 Nhà xuất bản: Famatech Kích thước: 6.7 MB Radmin là công cụ điều khiển máy tính từ xa ổn định và được đánh giá rất cao về tính năng bảo ...

Phần mềm FREE