Download Hard Disk Sentinel Standard – Quản lý ổ cứng chuyên nghiệp

Deal Score+1
Deal Score+1
InfoDescription
LICENSEFree
OSWindows
LANGUAGEEnglish
VERSION5.2.0
PUBLISHERKris Schoofs
DOWNLOAD299075

Hard Disk Sentinel Standard  là một phần mềm giám sát ổ cứng chuyên nghiệp hỗ trợ cả hai loại đĩa cứng là HDD và SSD. Chức năng của phần mềm là tìm kiếm, kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề liên quan đến ổ cứng. Đồng thờicung cấp một bản báo cáo và hiển thị chi tiết tình trạng ổ SSD hoặc HDD.

Hard Disk Sentinel cung cấp một bản mô tả hoàn chỉnh và hiển thị đầy đủ những thông về ổ cứng cững như các ổ đĩa ở trạng thái rắn trong máy tính hoặc thiết bị gắn ngoài như: USB và e-SATA.

Quản lý thông tin ổ cứng máy tính với Hard Disk Sentinel Standard

Hard Disk Sentinel Standard là một phần mềm giám sát ổ cứng chuyên nghiệp hỗ trợ cả hai loại đĩa cứng là HDD và SSD. Chức năng của phần mềm là tìm kiếm, kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề liên quan đến ổ cứng. Sau đó, cung cấp một bản báo cáo và hiển thị chi tiết tình trạng ổ SSD hoặc HDD.

Hard Disk Sentinel cung cấp một bản mô tả hoàn chỉnh và hiển thị đầy đủ những thông về ổ cứng cững như các ổ đĩa ở trạng thái rắn trong máy tính hoặc thiết bị gắn ngoài như: USB và e-SATA. Nhiều tùy chọn cảnh báo cũng có sẵn để đảm bảo độ an toàn tối đa cho dữ liệu giá trị của bạn.

Hard Disk Sentinel là chìa khóa của bạn để xác định, kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa các sự cố ổ cứng, ngay cả với Ổ đĩa thể rắn. Với Hard Disk Sentinel, bạn có thể thấy ngay các báo cáo chi tiết về toàn bộ sức khỏe của ổ đĩa của bạn, bao gồm nhiệt độ, dữ liệu tự giám sát, tốc độ truyền tải,…

Đĩa cứng Sentinel giúp người dùng  theo dõi và kiểm tra sức khỏe của đĩa cứng máy tính của bạn. Mặc dù người dùng thông thường có thể tìm thấy một số thông tin hữu ích, công cụ này là giá cho tiêu chuẩn hoặc pro.

Download Hard Disk Sentinel Standard

Những tính năng chính của Hard Disk Sentinel Standard:

  • Giám sát kiểm tra tình trạng , sức khỏe ổ cứng
  • Kiểm tra nhiệt độ ổ cứng
  • Dự đoán các nguy hiểm tiềm tàng
  • Kiểm tra thông tin ổ cứng
  • Kiểm tra tốc độ truy suất dữ liệu
  • Cảnh báo nếu xảy ra các vấn đề nguy hại.

Tải Hard Disk Sentinel Standard

Hard Disk Sentinel Standard là một ứng dụng tiện ích và dễ dàng sử dụng, ứng dụng này còn giúp người dùng ngăn chặn mất dữ liệu nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra với ổ cưng bằng cách cảnh bảo để người dùng có thể kịp thời sao lưu các dữ liệu quý giá của mình.

Link Download

Nhấp vào nút Download

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE