Tag: Chụp ảnh màn hình trên màn hình nền
0
LightShot
0

Ảnh chụp: 5.5.0.4 Nhà xuất bản: Skillbrains Kích thước: 2.43 MB Phần mềm LightShot hỗ trợ chụp màn hình máy tính, laptop, lưu lại các cảnh quay trong ...

Phần mềm FREE