Tag: lưu video trực tuyến
0
Open Broadcaster
0

Người phát ngôn cởi mở: 21.12 Khởi chạy: OpenBroadcasterSoftware Kích thước: 6.9 MB Open Broadcaster là phần mềm giúp ghi lại các hoạt động trên màn ...

Phần mềm FREE