Mẫu biên bản ghi nhớ

Deal Score0
Deal Score0
  • Một ví dụ về biên bản ghi nhớ: Bác sĩ
  • Đã thoát: st
  • Kích thước: 234KB
Mẫu biên bản ghi nhớ là biên bản ghi nhớ được thực hiện giữa hai bên. Mục đích để ghi nhớ công việc đang làm. Biên bản ghi nhớ là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên. bởi bị ràng buộc bởi một số điều kiện quy định trong biên bản thỏa thuận Cho phép người dùng soạn thảo và tham khảo biên bản ghi nhớ cho cơ quan hoặc công ty của họ.

Hình thức Biên bản ghi nhớ diễn ra khi một dự án đang triển khai phải tạm dừng vì một lý do nào đó. Hai bên đồng ý biên bản ghi nhớ về các hạng mục đã hoàn thành trong dự án. Biên bản ghi nhớ này sẽ tránh được những xung đột hoặc rủi ro nhất định. Trong dự án khi nhà thầu dự án không tuân thủ các quy định của dự án

vui lòng tải xuống sớm

Đối với hình thức biên bản ghi nhớ cần bao gồm thông tin của hai bên tham gia lập báo cáo như thông tin về công ty chịu trách nhiệm về dự án và thông tin về chủ đầu tư dự án bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại. , Số tài khoản, Mã số thuế … Người lập biên bản phải đảm bảo các thông tin ghi trong biên bản cuộc họp là đúng sự thật.

Mẫu Biên bản ghi nhớ nêu rõ sự thỏa thuận giữa các bên. Nội dung ghi trong biên bản là sự thỏa thuận của hai bên, là văn bản ràng buộc để tránh những mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Hai bên đồng ý và đồng ý về các vấn đề trong dự án và đến để lập báo cáo

Sau khi hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ, 4 bản sẽ được lập thành 4 bản, trong đó mỗi bên giữ 2 bản, có biên bản cuộc họp có hiệu lực đến ngày ký hợp đồng. Mỗi bên ký Biên bản ghi nhớ phải tuân thủ. và nhất trí như đã nêu trong biên bản cuộc họp Nếu có thay đổi, phải thông báo hoặc tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Ngoài biên bản ghi nhớ Bạn cũng có thể tham khảo các biểu mẫu khác mà chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như mẫu giấy chứng nhận. mẫu biên bản ghi nhớ hợp đồng hoặc một biên bản ghi nhớ bằng tiếng Anh để tham khảo

Các tính năng chính của mẫu bản ghi nhớ:

– Ví dụ về biên bản ghi nhớ giữa hai hoặc nhiều bên

– ghi nhớ, ràng buộc bởi hợp đồng

Nhấp vào nút tải xuống.

.

Phần mềm FREE